This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Cart 0

No more products available for purchase

Subtotal Free
Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

Your Cart is Empty

Privacybeleid van Coravin

Effective date: November 21, 2023

Bij Coravin nemen we uw privacy serieus. Lees dit privacybeleid om te zien hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze diensten, ongeacht op welke manier, bevestigt u dat u akkoord gaat met onderstaande praktijken en beleidslijnen. Daarmee geeft u ons ook toestemming om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en delen zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Coravin zijn hierop te allen tijde onze gebruiksvoorwaarden van toepassing, en dit privacybeleid maakt daar deel van uit. Wanneer we in dit beleid termen gebruiken zonder deze te definiëren, gelden hiervoor de definities die worden vermeld in de gebruiksvoorwaarden.

Wat er onder dit privacybeleid valt

In dit privacybeleid staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze diensten. "Persoonsgegevens" zijn gegevens die betrekking hebben op of te herleiden zijn naar een bepaalde persoon. Hieronder vallen ook gegevens die "persoonlijk identificeerbare informatie" of "persoonlijke informatie" worden genoemd in de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Dit privacybeleid geldt niet voor de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren en personen die niet onder ons management vallen.


Persoonsgegevens

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen

Hieronder geven we aan welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen en in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld:

Profiel- of contactgegevens

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postadres

Categorieën van derden waarmee we deze persoonsgegevens delen

 • Dienstverleners
 • Advertentiepartners
 • Analysepartners
 • Zakenpartners
Betaalgegevens

Categorie persoonsgegevens
Betaalgegevens

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen

 • Soort betaalkaart
 • Nummer van betaalkaart
 • Factuuradres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Benodigde gegevens voor de verwerking van terugbetalingen

Categorieën van derden waarmee we deze persoonsgegevens delen

 • Dienstverleners (met name onze partners voor het verwerken van betalingen)
Commerciële gegevens

Categorie persoonsgegevens
Commerciële gegevens

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen

 • Bestelgeschiedenis
 • Klantprofielen, waaronder wijngerelateerde voorkeuren en interesses

Categorieën van derden waarmee we deze persoonsgegevens delen

 • Dienstverleners
 • Analysepartners
 • Zakenpartners
Apparaat-/IP-gegevens

Categorie persoonsgegevens
Apparaat-/IP-gegevens

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen

 • IP-adres
 • Apparaat-ID
 • Soort apparaat/besturingssysteem/gebruikte browser voor toegang tot de diensten

Categorieën van derden waarmee we deze persoonsgegevens delen

 • Dienstverleners
 • Advertentiepartners
 • Analysepartners
Webanalyse

Categorie Persoonsgegevens
Webanalyse

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen

 • Interactie op webpagina
 • Verwijzende webpagina/bron van waaruit u toegang hebt gekregen tot de diensten
 • Niet-identificeerbare request-ID's
 • Statische gegevens gekoppeld aan de interactie tussen apparaat of browser en de diensten

Categorieën van derden waarmee we deze persoonsgegevens delen

 • Dienstverleners
 • Advertentiepartners
 • Analysepartners
Socialenetwerkgegevens

Categorie persoonsgegevens
Socialenetwerkgegevens

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen

 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam

Categorieën van derden waarmee we deze persoonsgegevens delen

 • Dienstverleners
Demografische gegevens van consumenten

Categorie persoonsgegevens
Demografische gegevens van consumenten

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen

 • Leeftijd, geboortemaand en -jaar
 • Postcode
 • Gender
 • Aanvullende gegevens die u optioneel kunt verstrekken door te reageren op enquêtes

Categorieën van derden waarmee we deze persoonsgegevens delen

 • Dienstverleners
Geolocatiegegevens

Categorie persoonsgegevens
Geolocatiegegevens

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen

 • Locatiegegevens op basis van IP-adres
 • GPS-gegevens

Categorieën van derden waarmee we deze persoonsgegevens delen

 • Dienstverleners
 • Analysepartners
Gevolgtrekkingen uit andere verzamelde persoonsgegevens

Categorie persoonsgegevens
Gevolgtrekkingen uit andere verzamelde persoonsgegevens

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen

 • Profielen met gebruikerskenmerken
 • Profielen met gebruikersgedrag

Categorieën van derden waarmee we deze persoonsgegevens delen

 • Dienstverleners
Andere identificeerbare gegevens die u vrijwillig verstrekt

Categorie persoonsgegevens
Andere identificeerbare gegevens die u vrijwillig verstrekt

Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen

 • Identificeerbare gegevens in e-mails of brieven die u naar ons stuurt
 • Vrijwillig verstrekte gegevens om ons te helpen reageren op beveiligings- of veiligheidsincidenten

Categorieën van derden waarmee we deze persoonsgegevens delen

 • Dienstverleners
Categorieën van bronnen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens over u uit de volgende categorieën bronnen:

Uzelf

 • Wanneer u die gegevens rechtstreeks aan ons verstrekt.
 • Wanneer u een account aanmaakt of onze interactieve tools en diensten gebruikt.
  Wanneer u vrijwillig gegevens verstrekt in vrije vorm-tekstvakken via de diensten of via reacties op enquêtes of vragenlijsten.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt.
 • Wanneer u ons gegevens verstrekt tijdens live of virtuele evenementen.
 • Wanneer u de diensten gebruikt, worden deze gegevens automatisch verzameld.
 • Via cookies (verderop omschreven in de sectie "'Volgtools, reclame en uitschrijven").
 • Wanneer u onze mobiele app downloadt of een browser met ingeschakelde locatiebepaling gebruikt, kunnen wij gegevens ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, indien van toepassing.
 • Wanneer u bepaalde apps en software die wij beschikbaar stellen downloadt en installeert, kunnen wij gegevens ontvangen en verzamelen die door uw computer worden verzonden, met het doel om u relevante diensten te leveren. Dat is bijvoorbeeld informatie over wanneer u ingelogd bent en dus updates of waarschuwingen kunt ontvangen.

Derden

 • Leveranciers
 • Wij kunnen analysediensten gebruiken om te analyseren op welke manier u gebruikmaakt van de diensten, of derden kunnen ons helpen bij het verlenen van klantondersteuning.
 • We kunnen externe leveranciers gebruiken om gegevens te verkrijgen om gebruikersprofielen aan te maken of de bestaande te verbeteren.

Onze commerciële of zakelijke doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Onze commerciële of zakelijke doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

 • Verstrekken, aanpassen en verbeteren van de diensten
 • Uw account aanmaken en beheren.
 • Verwerking van bestellingen of andere transacties; facturering.
 • De door u aangevraagde producten, diensten of informatie aan u verstrekken.
 • Recht doen aan de reden waarom u de gegevens aan ons hebt verstrekt
 • Ondersteuning en hulp voor de diensten verstrekken.
 • Verbetering van de diensten, waaronder testen, onderzoek, interne analyses en productontwikkeling.
 • Afstemming van de diensten, website-inhoud en communicatie op uw voorkeuren.
 • Bescherming tegen fraude, beveiliging en foutopsporing.
 • Vervullen van andere zakelijke doeleinden die worden vermeld wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, of die anderszins zijn vastgelegd in de toepasselijke gegevensprivacywetgeving, zoals de California Consumer Privacy Act (“CCPA”).

Dienstenmarketing

 • Marketing en verkoop van de diensten
 • Vertoning van advertenties, waaronder advertenties op basis van uw interesses of onlinegedrag.

Correspondentie met u

 • Reageren op de berichten die we van u ontvangen, indien nodig of op uw verzoek contact met u opnemen, en u informatie toesturen over Coravin of de diensten.
 • E-mails en andere berichten versturen op basis van uw voorkeuren, of met inhoud waarvan we denken dat die u zal interesseren.

Voldoen aan wettelijke vereisten en wettelijke voorwaarden handhaven

 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de geldende wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere wettelijke procedures, zoals het voorkomen, ontdekken en onderzoeken van beveiligingsincidenten en potentieel illegale of verboden activiteiten.
 • De rechten, eigendom of veiligheid van u, Coravin of een andere partij beschermen.
 • Eventuele afspraken met u nakomen
 • Reageren op beweringen dat een gepubliceerd bericht of andere inhoud de rechten van derden schendt.
 • Geschillen beslechten.

We zullen geen aanvullende categorieën persoonsgegevens verzamelen of de persoonsgegevens die we hebben verzameld gebruiken voor wezenlijk andere, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen.


Hoe we uw persoonsgegevens delen

We maken uw persoonsgegevens bekend aan de categorieën dienstverleners en andere partijen die in deze sectie worden vermeld. Wil u meer weten over hoe deze openbaarmakingen worden behandeld volgens de wetgeving in deze staat? Raadpleeg dan hieronder de sectie voor de betreffende staat.

Dienstverleners Deze partijen helpen ons de diensten te leveren of namens ons zakelijke opdrachten uit te voeren. Dat zijn onder meer:

 • Leveranciers van hosting-, technologie- en communicatiediensten.
 • Adviseurs op het gebied van beveiliging en fraudepreventie.
 • Leveranciers van ondersteuning en klantenservice.
 • Productafhandelings- en bezorgdiensten.
 • Betalingsverwerkers die de door u vrijwillig verstrekte betaalgegevens verzamelen, die nodig zijn om uw betaling te verwerken.

Advertentiepartners Deze partijen helpen ons onze diensten op de markt te brengen en u aanbiedingen te doen die voor u interessant kunnen zijn. Dat zijn onder meer:

 • Advertentienetwerken en 'affiliate management platforms'.
 • Gegevensmakelaars.
 • Marketingaanbieders.

Analysepartners Deze partijen leveren analyses van internetverkeer of gebruik van de diensten. Dat zijn onder meer:

 • Bedrijven die bijhouden hoe gebruikers de diensten hebben gevonden of ernaar zijn doorverwezen.
 • Bedrijven die bijhouden hoe gebruikers omgaan met de diensten.

Zakenpartners Deze partijen werken met ons samen voor het aanbieden van verschillende diensten.

Partijen die u autoriseert, authentiseert, of waartoe u zich toegang verschaft.

 • Derden waartoe u zich toegang verschaft via de diensten.
 • Socialemediadiensten
 • Andere gebruikers.
Wettelijke verplichtingen

We kunnen persoonsgegevens die we verzamelen delen met derden in samenhang met de activiteiten vastgelegd onder “Voldoen aan wettelijke vereisten en wettelijke voorwaarden handhaven” in de bovenstaande sectie “Onze commerciële of zakelijke doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens”.

Bedrijfsoverdrachten

Alle persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen worden overgedragen aan een derde partij als we een fusie, overname, faillissement of andere transactie ondergaan waarbij die derde partij de controle over ons bedrijf (geheel of gedeeltelijk) overneemt. Als een van deze gebeurtenissen zich voordoet, zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen voordat voor uw informatie andere privacy- en beveiligingsrichtlijnen en -praktijken gaan gelden.

Andere gegevens dan persoonsgegevens

We kunnen geaggregeerde, niet-identificeerbare of geanonimiseerde gegevens maken van de persoonsgegevens die we verzamelen, onder meer door informatie te verwijderen die de gegevens herleidbaar maken tot een bepaalde gebruiker. We kunnen dergelijke geaggregeerde, niet-identificeerbare of geanonimiseerde gegevens gebruiken en delen met derden voor wettelijke zakelijke doeleinden, zoals het analyseren, opzetten en verbeteren van diensten en de promotie van ons bedrijf, mits we die gegevens niet delen op zo'n manier dat ze herleidbaar zijn tot u.


Volgtools, reclame en uitschrijven

Volgtools, reclame en uitschrijven

Ons cookiebeleid bevat informatie over het gebruik van tools op onze websites en apps om te beheren welke soorten cookies mogen worden geladen wanneer u Coravin gebruikt.

De diensten gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixeltags, webbakens, transparante gifs en JavaScript (gezamenlijk "cookies" genoemd) om onze servers in staat te stellen uw webbrowser te herkennen, ons te vertellen hoe en wanneer u onze diensten bezoekt en gebruikt, om trends te analyseren, meer te weten te komen over ons gebruikersbestand en onze diensten te beheren en verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden (meestal tekstbestanden) die op uw computer, tablet, telefoon of soortgelijk apparaat worden geplaatst wanneer u dat apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. We kunnen de gegevens die we van u verzamelen ook aanvullen met gegevens die we ontvangen van derden. Ook van derden die hun eigen cookies op uw apparaat of apparaten hebben geplaatst. Let op: omdat wij cookies gebruiken, ondersteunen de diensten momenteel geen do-not-trackverzoeken die vanuit een browser worden verzonden.

U kunt beslissen of u wel of geen cookies wilt accepteren via uw browserinstellingen. De meeste browsers hebben een optie om cookies uit te schakelen. Hierdoor voorkomt u dat uw browser nieuwe cookies accepteert. Ook kunt u (afhankelijk van de verfijning van uw browsersoftware) voor elke nieuwe cookie op verschillende manieren beslissen over de acceptatie ervan. U kunt ook alle cookies die al op uw apparaat staan verwijderen. Als u dit echter doet, is het mogelijk dat u bij elk bezoek aan onze website handmatig bepaalde voorkeuren moet aanpassen en dat sommige diensten en functionaliteiten niet werken.

Wilt u bekijken welke cookie-instellingen u kunt gebruiken? Kijk dan in uw browsermenu onder "voorkeuren" of "opties". Meer informatie over cookies en over hoe u ze kunt beheren en verwijderen, vindt u op http://www.allaboutcookies.org/ of https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/ wanneer u in de Europese Unie bent gevestigd.

Informatie over op interesse gebaseerde advertenties:

We kunnen advertenties weergeven en ook advertentienetwerken van derden toestaan om advertenties te plaatsen via de diensten. Denk daarbij aan externe advertentieservers, reclamebureaus en leveranciers van advertentietechnologie. Deze advertenties kunnen gericht zijn op gebruikers die in bepaalde algemene profielcategorieën passen of bepaalde voorkeuren of gedrag vertonen ("op interesse gebaseerde advertenties"). Informatie voor op interesse gebaseerde advertenties (waaronder persoonsgegevens) kan aan ons verstrekt worden door u, of worden afgeleid uit de gebruikspatronen van specifieke gebruikers van onze diensten en/of de diensten van derden. Dergelijke informatie kan worden verzameld door de activiteiten van gebruikers in de loop van de tijd en niet-gelieerde eigendommen te volgen, ook wanneer u de diensten verlaat. Om dit te bereiken, kunnen wij of onze dienstverleners via de diensten cookies bij u plaatsen, met een bestand (een zogeheten "webbaken") van een advertentienetwerk. Dankzij webbakens kunnen advertentienetwerken voor ons en voor adverteerders geanonimiseerde en geaggregeerde controles, onderzoeken en rapportages leveren. Webbakens stellen advertentienetwerken in staat om u gerichte reclame aan te bieden wanneer u andere websites bezoekt. Webbakens maken het voor advertentienetwerken mogelijk om cookies weer te geven, bewerken of hun eigen cookies op uw browser te plaatsen, alsof u vanaf hun website een bepaalde webpagina had opgevraagd.


Gegevensbeveiliging en -bewaring

We proberen uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking met behulp van passende fysieke, technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen op basis van het type persoonsgegevens en hoe we die gegevens verwerken. U moet ook helpen uw gegevens te beschermen door uw wachtwoord en/of ander aanmeldingsmechanisme op de juiste manier te kiezen en te beschermen; door de toegang tot uw computer of apparaat en browser te beperken; en door u af te melden zodra u klaar bent en geen toegang tot uw account meer nodig heeft. Wij doen ons best om uw account en andere gegevens die we in onze administratie hebben te beveiligen. Houd er echter rekening mee dat geen enkele methode om gegevens via internet te verzenden of op te slaan volledig veilig is.

We bewaren persoonsgegevens over u zolang u een open account bij ons heeft of zolang als anderszins nodig is om u onze diensten te verlenen of om aan een zakelijke behoefte te voldoen. In sommige gevallen bewaren we persoonsgegevens langer, als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of verschuldigde bedragen te innen, of indien dit anderszins is toegestaan of vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving of voorschriften. Verder kunnen wij informatie in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm bewaren, wanneer die informatie niet naar u persoonlijk te herleiden is.


Persoonsgegevens van kinderen

Zoals vermeld in de gebruiksvoorwaarden, verzamelen of vragen wij niet bewust om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Bent u jonger dan 16 jaar? Probeer u dan niet te registreren voor de diensten of deze op een andere manier te gebruiken en stuur ons geen persoonsgegevens. Wanneer wij ontdekken dat we persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, dan zullen we die gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Denkt u dat een kind jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt? Neem dan contact met ons op via csr@coravin.com.


Rechten van burgers van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van gegevens

Inwoners van EU en VK

Als u een inwoner bent van de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk (VK), Liechtenstein, Noorwegen of IJsland, heeft u mogelijk aanvullende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU of het VK (de AVG) met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals hieronder uiteengezet.

Voor deze sectie gebruiken we de termen "persoonsgegevens" en "verwerking" zoals die zijn gedefinieerd in de AVG, maar "persoonsgegevens" betekent in het algemeen informatie die kan worden gebruikt om een persoon individueel te identificeren, en "verwerking" omvat over het algemeen handelingen die kunnen worden verricht in verband met gegevens, zoals verzameling, gebruik, opslag en openbaarmaking. Coravin is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de diensten.

Als er tegenstrijdigheden zijn tussen deze sectie en een of meer andere bepalingen van dit privacybeleid, zal het beleid of het gedeelte daarvan dat meer bescherming biedt voor persoonsgegevens, bepalend zijn voor zover het die tegenstrijdigheid betreft. Heeft u vragen over deze sectie of wilt u weten of het volgende van toepassing is op u? Neem dan contact met ons op via csr@coravin.com.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

In de sectie "Soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen" hierboven wordt vermeld welke persoonsgegevens wij van u verzamelen.

Grondslagen voor gebruik en verwerking van persoonsgegevens

In de voorgaande sectie "Onze commerciële of zakelijke doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens" wordt vermeld hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wettelijke grondslagen voor verwerking zijn onder meer toestemming, uitvoering van een overeenkomst en onze "gerechtvaardigde belangen" of de gerechtvaardigde belangen van anderen, zoals verderop beschreven.

Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst: We verwerken de volgende soorten persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat betekent dat we de gegevens moeten verwerken om volgens onze gebruiksvoorwaarden te presteren. Dat houdt in dat we u hierdoor de diensten kunnen leveren en de artikelen toezenden die u op onze website bestelt. Wanneer we gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en u verstrekt deze persoonsgegevens niet, dan kunt u sommige of alle onderdelen van de diensten die deze gegevens vereisen niet gebruiken.

 • Profiel- of contactgegevens
 • Betaalgegevens
 • Commerciële gegevens
 • Andere identificeerbare gegevens die u vrijwillig verstrekt

Gerechtvaardigd belang: We verwerken de volgende soorten persoonsgegevens, wanneer wij denken dat dit het gerechtvaardigde belang van ons of van derden dient:

 • Profiel- of contactgegevens
 • Commerciële gegevens
 • Apparaat-/IP-gegevens
 • Webanalyse
 • Socialenetwerkgegevens
 • Demografische gegevens van consumenten
 • Geolocatiegegevens
 • Gevolgtrekkingen uit andere verzamelde persoonsgegevens
 • Andere identificeerbare gegevens die u vrijwillig verstrekt
 • We kunnen ook persoonsgegevens niet-identificeerbaar maken of anonimiseren ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen.

Enkele voorbeelden van gerechtvaardigde belangen (zoals hierboven nader omschreven):

Verstrekken, aanpassen en verbeteren van de diensten.

Dienstenmarketing.

Correspondentie met u.

Voldoen aan wettelijke vereisten en wettelijke voorwaarden handhaven.

Bedrijfstransacties voltooien.

 • Toestemming: In sommige gevallen verwerken we persoonsgegevens op basis van de toestemming die u ons uitdrukkelijk verleent op het moment dat we dergelijke gegevens verzamelen. Wanneer we Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, wordt dit uitdrukkelijk aan u gemeld op het moment van verzamelen.
 • Andere grondslagen voor verwerking: Van tijd tot tijd moeten we mogelijk ook persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, als dit nodig is om de vitale belangen van u of andere betrokkenen te beschermen, of als dit nodig is voor een taak van algemeen belang.
Persoonsgegevens delen

In de sectie "Hoe we uw persoonsgegevens delen" wordt uitgelegd hoe we uw persoonsgegevens delen met derden.

Rechten van EU-burgers op het gebied van gegevens

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, inclusief de hieronder vermelde. Wilt u meer weten over deze rechten of een verzoek indienen? Stuur dan een e-mail naar csr@coravin.com. Let op: onder bepaalde omstandigheden kunnen we soms niet volledig voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer dit onbeduidend of bijzonder onpraktisch is, wanneer het de rechten van anderen in gevaar brengt, of wanneer het niet wettelijk vereist is. In dergelijke gevallen zullen we u echter wel op de hoogte stellen van zo'n besluit. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn dat we u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken, soms ook persoonsgegevens, indien dit nodig is om uw identiteit en de aard van uw verzoek te controleren.

 • Inzage: U kunt meer informatie opvragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren en een kopie van die persoonsgegevens opvragen. U kunt ook toegang krijgen tot bepaalde persoonsgegevens van u, door u aan te melden op uw account.
 • Rectificatie: Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u hebben onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken om die gegevens te corrigeren of aan te vullen. U kunt ook een deel van die gegevens direct corrigeren door u aan te melden op uw account.
 • Vergetelheid: U kunt ons verzoeken om sommige of al uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen.
 • Toestemming intrekken: Wanneer we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken (zoals aangegeven op het moment van verzameling van die gegevens), dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u dit recht uitoefent, houd er dan rekening mee dat u dan in elk individueel geval uitdrukkelijke toestemming moet geven voor het gebruik of de openbaarmaking van bepaalde van uw persoonsgegevens, wanneer dat gebruik of die openbaarmaking nodig is om u in staat te stellen om sommige of al onze diensten te gebruiken.
 • Portabiliteit: U kunt vragen om een kopie van uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat. U kunt ons ook verzoeken om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is.
 • Bezwaar: U kunt contact met ons opnemen om ons te laten weten dat u bezwaar maakt tegen het verdere gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, zoals direct marketing.
 • Beperking van de verwerking: U kunt ons ook vragen om de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht om een klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen over de praktijken van Coravin met betrekking tot uw persoonsgegevens bij de toezichthouder in uw land of EU-lidstaat. Een lijst van toezichthoudende instanties is hier beschikbaar:
 • https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl
Overdracht van persoonsgegevens

De diensten worden gehost en geëxploiteerd in de Verenigde Staten (VS) via Coravin en haar dienstverleners, en als u niet in de VS woont, kunnen de wetten in de VS verschillen van de wetten van het land waar u woont. Door de diensten te gebruiken, erkent u dat al uw persoonsgegevens, ongeacht of deze door u zijn verstrekt of van een derde partij zijn verkregen, worden verstrekt aan Coravin in de VS en worden gehost op Amerikaanse servers. Ook machtigt u Coravin om uw gegevens over te brengen naar, en op te slaan en te verwerken in de VS en mogelijk andere landen.

Hoewel het privacyschild niet langer een geldige basis is waarop Coravin kan vertrouwen om persoonsgegevens van de EU naar de VS over te dragen in overeenstemming met de AVG, blijft Coravin voldoen aan het EU-VS-privacyschildkader zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit EU-lidstaten die zijn overgedragen naar de VS in overeenstemming met het privacyschild. Coravin heeft verklaard dat het zich houdt aan de beginselen van het privacyschild met betrekking tot dergelijke gegevens. Indien de beleidslijnen in dit privacybeleid in strijd zijn met de rechten van betrokkenen onder de beginselen van het privacyschild, dan gelden de beginselen van het privacyschild. Wilt u meer weten over het privacyschildprogramma en onze certificeringspagina weergeven? Ga dan naar https://www.privacyshield.gov/.

Coravin houdt zich aan de privacyschildbeginselen van (1) kennisgeving, (2) toestemming, (3) verantwoordelijkheid voor verdere overdracht, (4) beveiliging, (5) gegevensintegriteit en beperking van doeleinden, (6) toegang en (7) verhaal, handhaving en aansprakelijkheid met betrekking tot alle persoonsgegevens die zijn ontvangen vanuit de EU en Zwitserland op basis van het privacyschild. De privacyschildbeginselen vereisen dat wij potentieel aansprakelijk blijven wanneer een derde partij die namens ons persoonsgegevens verwerkt deze privacyschildbeginselen niet naleeft (tenzij we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die de aanleiding is geweest voor eventuele schade). De naleving door Coravin van het privacyschild is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Volgens de kaders van het privacyschild hebben EU-burgers het recht om van ons bevestiging te krijgen of we persoonsgegevens van u bewaren in de VS. Wanneer u daarom vraagt, zullen we u toegang geven tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren. U kunt de persoonsgegevens die wij van u bewaren ook corrigeren, wijzigen of verwijderen. Personen die inzage willen of onjuiste gegevens, die onder het privacyschild zijn overgebracht naar de VS, willen corrigeren, wijzigen of verwijderen, dienen hun verzoek te richten aan csr@coravin.com. Indien wij worden verzocht om gegevens te verwijderen, zullen we daar binnen een redelijk tijdsbestek op reageren.

We zullen u de keuze geven om u af te melden, of u aan te melden voor gevoelige gegevens, voordat we uw gegevens delen met andere derden dan onze agenten, of voordat we ze gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld of vervolgens geautoriseerd. Wilt u ons vragen om het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens te beperken? Dien dan een schriftelijk verzoek in via csr@coravin.com.

In bepaalde situaties kunnen we worden verplicht om persoonsgegevens te onthullen in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

In de privacyschildbeginselen wordt beschreven in welke mate Coravin aansprakelijk is voor persoonsgegevens die het bedrijf in de VS onder het privacyschild ontvangt en vervolgens doorgeeft aan een derde. Wanneer Coravin externe agenten inschakelt om namens hen persoonsgegevens te verwerken, en deze dit niet doen volgens de privacyschildbeginselen, dan blijft Coravin verantwoordelijk en aansprakelijk, tenzij Coravin bewijst niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis die aanleiding was voor de schade.

Overeenkomstig de privacyschildbeginselen zegt Coravin toe om klachten op te lossen die betrekking hebben op uw privacy en het door ons verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens die in het kader van het privacyschild naar de VS zijn overgebracht. Heeft u vragen, twijfels of klachten met betrekking tot onze privacyschildcertificering? Neem dan contact met ons op via csr@coravin.com.

Heeft u vragen of twijfels met betrekking tot onze privacyschildcertificering? Neem dan contact met ons op via csr@coravin.com. Ontvangt u van ons niet tijdig een ontvangstbevestiging van uw klacht met betrekking tot het privacyschild, of hebben we uw klacht niet opgelost? Dan kunt u een klacht met betrekking tot het privacyschild ook oplossen via JAMS, een alternatieve geschillenbehandelaar gevestigd in de VS. Ga naar https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim voor nadere informatie of om een klacht in te dienen, zonder dat daar voor u kosten aan verbonden zijn.

Wanneer uw klacht met betrekking tot het privacyschild niet via bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage voor resterende claims die niet zijn opgelost via andere verhaalmechanismen. Zie Privacy Shield Annex 1 op https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.


Wijzigingen van dit privacybeleid

Wij proberen onze diensten constant te verbeteren. Daarom moeten we dit privacybeleid wellicht van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u echter op de hoogte houden van dergelijke wijzigingen door een melding op de website van Coravin te plaatsen, door u een e-mail te sturen en/of op een andere manier. Wanneer u ervoor heeft gekozen om geen e-mails met juridische kennisgevingen van ons te ontvangen (of uw e-mailadres niet aan ons heeft doorgegeven), dan blijven die juridische kennisgevingen nog steeds van toepassing op uw gebruik van de diensten, en is het nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid om ze te lezen en begrijpen. Wanneer u de diensten gebruikt nadat er wijzigingen op het privacybeleid zijn gepubliceerd, betekent dit dat u instemt met al deze wijzigingen. Het gebruik van de gegevens die wij verzamelen valt onder het privacybeleid dat geldt op het moment dat die gegevens worden verzameld.


Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, de manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken of wat uw keuzes en rechten zijn met betrekking tot dat verzamelen en gebruik? Neem dan contact met ons op via:

 • csr_eu@coravin.com
 • Nieuwezijds Voorburgwal 162, 1012 SJ Amsterdam