Gebruikersgids traditionele klemmen

Model One, Two, Two Elite of Limited Edition (I, II of III)

Kies een onderwerp

  • A. Korte instructievideo
  • B. Kenmerken
  • C. Belangrijke veiligheidsrichtlijnen
  • D. Capsules installeren en optimaliseren
  • E. Wijn uitschenken
  • F. Het systeem reinigen
  • G. De naald reinigen
  • H. Problemen oplossen

Terug naar boven

A. Korte instructievideo

Coravin Model Two Wine Preservation System being clamped onto the neck of a wine bottle

Coravin Wine Preservation System Quick Start Guide


Terug naar boven

B. Kenmerken

Diagram pointing out the different parts of the Coravin Model Two Wine Preservation System

Terug naar boven

C. Belangrijke veiligheidsrichtlijnen

Veiligheid

Klik hier voor het lezen van belangrijke veiligheidsrichtlijnen.


Terug naar boven

D. Capsules installeren en optimaliseren

Coravin Pure™ capsule op een aanrecht, naast het Coravin-wijnbewaarsysteem

Coravin Capsules Guide

Elke Coravin Pure-capsule biedt je gemiddeld de mogelijkheid om zo’n vijftien glazen wijn van 150ml uit te schenken. Als je een sissend geluid hoort zodra je jouw fles weer neerzet na het uitschenken, gebruik je meer Argon-gas dan nodig is voor het uitschenken. Probeer minder uit te schenken voor een betere optimalisatie. En, vergeet niet, er is meer Argon-gas nodig om uit te schenken als je bijna de bodem van je fles hebt bereikt, dus verwijder gewoon de kurk als je weet dat je de fles die dag nog leeg zult drinken.

Tekening van Model Two-wijnbewaarsysteem met stap 1, waarbij de klemmen omhoog worden geschoven, en stap 2, waarbij de capsulehouder eraf wordt gedraaid

1. Zorg ervoor dat de klem omhoog staat (zoals getoond).

2. Schroef de capsulehouder los.

Tekening met een Coravin Pure™ Capsule die in de capsulehouder wordt geplaatst

3. Plaats het ronde uiteinde van de capsule in de capsulehouder.

Tekening met een hand die de capsulehouder op het Coravin Model Two-wijnbewaarsysteem schroeft

4. Schroef snel de houder terug op het systeem tot er geen ruimte meer vrij is en de houder vast zit. Dit zorgt voor een goede afdichting en geen verlies van gas.

Tekening met handen die de klemmen omlaag schuiven en op de handel duwen en deze weer loslaten op een Model Two-wijnbewaarsysteem

5. Schuif de klem omlaag totdat deze vastklikt.

6. Druk snel op de hendel om wat gas te lossen. Als je geen sissend geluid hoort, raadpleeg je Problemen oplossen.

Let op: Coravin-capsules zijn gemaakt van recyclebare materialen. LEGE capsules kunnen niet volgens de lokale wetgeving niet worden gerecycled.. Gooi ongebruikte capsules NIET weg.


Terug naar boven

E. Wijn uitschenken

LET OP: Voor gebruik op flessen met een natuurlijke kurk (verwijder folie om te controleren) of op flessen met schroefdoppen door middel van Coravin-schroefdoppen.

LET OP: Zorg ervoor dat de naald is afgedicht door met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat de klem voor gebruik helemaal omlaag is.

Diagram showing hand on clamps of Model Two Wine Preservation System, putting it on a wine bottle

1. Open de klem door de klemhendels samen te knijpen. Plaats rond de hals van de fles zodat de naaldgeleider op de bovenkant van het folie/kurk rust. Laat de klemhendels los om deze te bevestigen op de fles.

Press and release the trigger

2. DRUK SNEL OP DE HENDEL EN LAAT LOS om de lucht uit de naald te halen en te vullen met gas. Het systeem zal een sissend geluid maken.

Hand pushing Model Two Wine Preservation System onto the bottle

3. Druk op het handvat om de naald helemaal door de kurk te voeren.

Tipping the bottle and System at 45-degree angle, with one hand on the bottle and one on the handle

4. Houd de fles met de ene hand vast en het handvat met de ander. Kantel de fles tot de tuit boven het glas hangt en de achterkant van de fles iets hoger is dan de tuit.

Pour with the Traditional Coravin Wine Preservation System by pressing and releasing the Trigger

5. DRUK KORT OP DE HENDEL EN LAAT LOS om de wijn uit te schenken. De wijn zal nog enkele seconden blijven stromen nadat je de hendel hebt losgelaten. Herhaal totdat de gewenste hoeveelheid wijn is ingeschonken.

IMG_User-Guide_BLANK

6. Houd de fles weer rechtop om te stoppen met wijn schenken. Eventueel overig gas in de fles komt vrij en je hoort een sissend geluid.

IMG_User-Guide_BLANK

LET OP: Om het gasverbruik te optimaliseren, schenk je de wijn minder snel uit voordat je opnieuw op de hendel duwt. Als je veel gesis hoort, dan gebruik je teveel gas.

Remove the Coravin Needle from the cork by pulling straight up on the Handle

7. Houd de hals van de fles vast met de ene hand en trek de hendel recht omhoog met de ander om de naald uit de kurk te halen. LET OP: Je kunt enkele druppeltjes wijn op de bovenkant van de kurk zien. Dit is normaal.

Remove the Traditional Clamps Coravin Wine Preservation System from the bottle by squeezing the clamps open and pulling off horizontally

8. Open de klem door de handvatten van de klem samen te knijpen en van de fles te halen.

IMG_User-Guide_BLANK

9. Bewaar de fles op haar zijkant in een ruimte waarvan je de temperatuur kunt regelen, die geschikt is voor wijn.


Terug naar boven

F. Het systeem reinigen

Coravin-wijnbewaarsysteem onder een lopende kraan

Coravin Cleaning Guide

To clean the Traditional Clamps Coravin Wine Preservation System, hold the Spout under a stream of water

1. Houd de tuit minimaal 5 seconden onder een stroom warm, SCHOON water. BELANGRIJK: Druk tijdens het spoelen van de tuit nooit op de hendel. Daardoor kan het systeem beschadigd raken.

2. Haal uit het water en DUW SNEL OP DE HENDEL EN LAAT LOS om wat gas te lossen, waardoor overtollig water vrijkomt.

3. Droog goed af met een zachte doek.


Terug naar boven

G. De naald reinigen

Schermafbeelding van de video met tips voor naalden waarin vier Coravin-naalden op een aanrecht liggen

Coravin Needle Tips

Unscrew the Needle from the Coravin Wine Preservation System

1. Begin met de klem omlaag. Pak de greep van de naald beet bovenop de naald beet en schroef los om hem van het systeem te verwijderen. De naald zakt snel.

Pull the Needle out of the Coravin Wine Preservation System at an angle.

2. Kantel de naald enigszins, trek omhoog en van het systeem af om te verwijderen.

Insert the Needle Clearing Tool into the top and the eye of the Coravin Needle. Slide back and forth to remove cork particles.

3. Verwijder voorzichtig de naaldbescherming als je een nieuwe naald wilt plaatsen. Plaats de bescherming op de oude naald en gooi weg volgens de lokale regelgeving.

4. Als de bestaande naald verstopt is, gebruik je het naaldreinigingsmiddel om kurk/sediment door het oog van de naald eruit te duwen.

IMG_User-Guide_BLANK

5. Houd de nieuwe naald vast bij de greep van de naald en schuif het puntige uiteinde terug op de naaldgeleider, waarbij je de naald enigszins kantelt.

IMG_User-Guide_BLANK

6. Schroef de naaldgreep terug op het systeem tot het geheel vast zit.


Terug naar boven

H. Problemen oplossen

De wijn wordt niet uitgeschonken

Mogelijke oorzaak: De hendel werd niet ingedrukt en losgelaten om het uitschenken te starten.
Oplossing: Druk op de hendel en laat deze weer los zodat de wijn uitgeschonken kan worden.

Mogelijke oorzaak: De fles is niet ver genoeg gekanteld.
Oplossing: Houd tijdens het schenken de onderkant van de fles hoger dan de tuit.

Mogelijke oorzaak: De naald zit verstopt of is beschadigd.
Oplossing: Schroef de naald los. Druk snel op de hendel en laat deze weer los. De naald zit verstopt als het systeem een sissend geluid maakt. Raadpleeg Naald vervangen voor instructies.

Mogelijke oorzaak: De Coravin Pure-capsule is leeg.
Oplossing: Plaats een nieuwe Coravin Pure-capsule.

Mogelijke oorzaak:
De naald is niet geheel door de kurk gevoerd.
Oplossing: Druk het handvat helemaal omlaag zodat de naald geheel door de kurk is gevoerd.

De wijn wordt heel langzaam uitgeschonken

Mogelijke oorzaak: Dit gebeurt als de fles voor de eerste keer met het systeem wordt gebruikt.
Oplossing: Druk enkele keren op de hendel en laat deze weer los om de wijn uit te kunnen schenken. Herhaal indien nodig.

Het is lastig om het systeem in wijnflessen in te voeren en er weer uit te verwijderen

Mogelijke oorzaak: Bepaalde kurken zijn lastiger te doorboren.
Oplossing: Dit is normaal, vooral bij oudere kurken.

Mogelijke oorzaak: De coating op de naald kan versleten zijn.
Oplossing: Vervang de naald als de punt versleten of beschadigd is.

De kurk lekt/drupt

Mogelijke oorzaak: De fles heeft een plastic kurk die zichzelf niet opnieuw afdicht.
Oplossing: Gebruik het systeem alleen op wijnflessen met een natuurlijke kurk. Gebruik Coravin-schroefdoppen op flessen met een schroefdopsluiting.

Mogelijke oorzaak: Het systeem bleef te lang in de kurk.
Oplossing: Verwijder het Coravin-systeem onmiddellijk na het uitschenken.

Mogelijke oorzaak: De kurk kan koud, oud of droog zijn en kan zichzelf mogelijk lastig opnieuw afdichten.
Oplossing: Geef de kurk extra tijd om zichzelf opnieuw af te dichten of gebruik de vintagenaald.

Mogelijke oorzaak: Overige wijn in de naald of het wijnpad
Oplossing: Dit is normaal. Wacht enkele minuten, veeg de bovenkant van de kurk droog en hij zou zichzelf weer opnieuw af moeten dichten.

Er bevinden zich deeltjes in de wijn

Mogelijke oorzaak: Kurkdeeltjes of sediment in de wijn zijn door de naald gegaan.
Oplossing: Dit is normaal bij sommige wijnsoorten.

Het systeem schenkt geen 15 keer 5oz per capsule uit

Mogelijke oorzaak: Er wordt teveel gas gebruikt om wijn uit te schenken (je hebt te vaak en te lang op de hendel gedrukt).
Oplossing: Raadpleeg het deel “Elke Coravin Pure-capsule optimaal benutten” onder “Handige tips”.

Mogelijke oorzaak: De capsulehouder of naald is niet strak genoeg geplaatst.
Oplossing: Draai de capsulehouder en naald vast.