Handleiding Coravin Sparkling™

Kies een onderwerp

 • Coravin Sparkling™
 • Systeemtekening
 • Belangrijke veiligheidsinformatie
 • Het plaatsen en verwijderen van de Sparkling Stopper
 • Een capsule plaatsen
 • Champagne & andere mousserende wijnsoorten bewaren

Terug naar boven

Coravin Sparkling™

A man standing at a countertop holding a Coravin Pure CO2 Capsule in his hand. The Coravin Sparkling Preservation System is on the table in front of him, along with a bottle of wine. In the background are wine glasses, a bar cart, wine and liquor bottles, and multiple framed images.

Hoe gebruik je de Coravin Sparkling™


Terug naar boven

Systeemtekening

sparkling-diagram

Terug naar boven

Belangrijke veiligheidsinformatie

Systeemwaarschuwingen

 • Het systeem ALLEEN gebruiken met mousserende wijn, zoals champagne, prosecco en cava.

 • Het systeem NIET gebruiken voor niet-mousserende wijnsoorten. Flessen kunnen breken en kunnen daardoor ernstig letsel veroorzaken.

 • Het systeem is ontworpen om ALLEEN te gebruiken met Coravin Pure Sparkling™ Co2-capsules (20g.

 • Het systeem NIET GEBRUIKEN voor alle andere zaken dan het bedoelde gebruik.
  Systeem is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
  ALLE flessen die onder druk staan, kunnen breken als je ze laat vallen of als er extra druk op komt. Dit kan leiden tot rondvliegend glas en mogelijk ernstig letsel voor degenen die in de buurt zijn. Wees altijd voorzichtig met het op druk zetten van een fles en ga voorzichtig om met flessen die op druk staan. Condens maakt flessen glad.

 • Gebruik de meegeleverde flessentas of een soortgelijk middel om het risico op letsel te verkleinen mocht een fles die op druk staat breken omdat je hem laat vallen of omdat er van buitenaf druk op wordt uitgeoefend.

 • Het gebruik van capsules die niet van Coravin zijn, het hergebruik van een onderdeel van de capsule of andere gasbronnen dan de Coravin Pure™ Sparkling-capsules is gevaarlijk en kan letsel van gebruikers of anderen in de buurt veroorzaken.

 • Alternatieve gasbronnen zijn NIET getest, NOCH goedgekeurd door Coravin, Inc. Het gebruik van alternatieve gasbronnen leidt tot ongeldigheid van de Coravin-systeemgarantie en neemt alle verantwoordelijkheid van Coravin, Inc. weg m.b.t. problemen of letsel dat daaruit voortkomt.

Waarschuwingen gascapsule

 • De gascapsule BEVAT GAS ONDER DRUK EN KAN EXPLODEREN BIJ VERWARMING.

 • Gascapsules kunnen ZEER KOUD zijn als deze leeg zijn. Wees voorzichtig tijdens gebruik.

De wijnkwaliteit is afhankelijk van vele factoren. Gebruik het Coravin Sparkling™-systeem alleen zoals bedoeld en maak het systeem na elk gebruik zorgvuldig schoon. Coravin, Inc. kan de kwaliteit van wijn niet garanderen en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van wijn, tenzij deze schade of verlies veroorzaakt is door een defect Coravin-systeem.

Lees en volg voor gebruik alle WAARSCHUWINGEN en instructies. FLESSEN DIE OP DRUK STAAN KUNNEN BREKEN ALS DEZE VALLEN, LEIDEND TOT RONDVLIEGEND GLAS. GEBRUIK DE CORAVIN FLESSENTAS OM HET RISICO OP LETSEL TE VERKLEINEN.


Terug naar boven

Het plaatsen en verwijderen van de Sparkling Stopper

WAARSCHUWING: Nooit gebruiken voor niet-mousserende wijnsoorten.

Verwijder de kurk en folie rondom de hals. Schenk de mousserende wijn in.

Til de vergrendelingshendel omhoog tot je het ontgrendelingssymbool ziet. Plaats de Sparkling Stopper op de fles.

Druk stevig omlaag tot de vergrendelingshendel vastklemt. Hier kan behoorlijk wat kracht voor nodig zijn.

"Om de Sparkling Stopper te verwijderen, houd je je hand stevig bovenop de Stopper. Kantel de Stopper of trek halverwege de vergrendelingshendel om de druk vrij te laten komen. Trek de hendel vervolgens helemaal tot aan de ontgrendelde positie om de Stopper te verwijderen."

Schenk de mousserende wijn in.


Terug naar boven

Een capsule plaatsen

Dit systeem is ontworpen om ALLEEN te gebruiken met originele Coravin Pure Sparkling™ CO2-capsules. Controleer altijd of de drukindicator op de Sparkling Charger ROOD is (geen gas over) voordat je een nieuwe capsule plaatst.

Schuif de hendelkap omhoog om bij de klepvergrendeling te kunnen.

Knijp de klepvergrendeling stevig samen en trek open om de bij de capsulehouder te kunnen.

Schuif omhoog om de capsulehouder te openen.

Plaats een nieuwe Coravin Pure™ Sparkling CO2-capsule, met de zwarte dop OMHOOG.

De capsulehouder stevig sluiten tot je een klik hoort.

De toegangsklep stevig sluiten tot deze vast klikt. Daardoor wordt de CO2-capsule doorboord. Controleer of de drukindicator groen is. De toegangsklep ALLEEN openen als de drukindicator rood is.

Slide Latch Cover down to cover Door Latches.


Terug naar boven

Champagne & andere mousserende wijnsoorten bewaren

De Coravin Sparkling™-drukindicator begrijpen

De Sparkling Charger heeft een groene/rode drukindicator op de zijkant om aan te geven wanneer een fles voldoende van CO2 is voorzien en of de CO2-cartridge nog voldoende gas bevat of leeg is.

Rood

Sparkling Charger in gebruik: verandert van rood naar groen indien volledig geladen Sparkling Charger niet in gebruik: CO2 is op

Groen

Sparkling Charger in gebruik: fles staat op druk Sparkling Charger niet in gebruik: bevat Co2-gas en is gereed voor gebruik.

WAARSCHUWING: Het openen van de toegangsklep van de Sparkling Charger terwijl de drukindicator groen is, leidt tot snel vrijkomen van CO2 en de capsule zal koud aanvoelen. Wees voorzichtig.

Controleer of het mondstuk van de Sparkling Charger en de bovenkant van de Sparkling Stopper schoon zijn.

Plaats de Sparkling Charger bovenop de Sparkling Stopper en druk deze stevig recht omlaag tot je hoort dat CO2 in de fles loopt.

Houd vast tot je het gas hoort stoppen of als de drukindicator groen wordt. Als je gas weg hoort lekken, controleer je of je hem recht omlaag duwt en of de Sparkling Charger goed vastzit.

De fles horizontaal in de koelkast bewaren voor het beste resultaat.tle in refrigerator on its side for best preservation results.