Gebruikersgids Coravin Timeless

Model Three, Model Five, Model Six, Timeless Three, Timeless Six

Kies een onderwerp

 • A. Korte instructievideo
 • B. Kenmerken
 • C. Belangrijke veiligheidsrichtlijnen
 • D. Capsules installeren & optimaliseren
 • E. Wijn uitschenken
 • F. Informatie over wijnsluitingen
 • G. Handige tips
 • H. Het systeem reinigen
 • I. De naald vervangen en reinigen
 • J. De Coravin-schroefdop gebruiken
 • K. De Coravin Timeless Aerator gebruiken
 • L. Problemen oplossen

Terug naar boven

A. Korte instructievideo

Een close-up van een vrouw die rode wijn in een glas schenkt met een Coravin-wijnbewaarsysteem.

Hoe gebruik je Coravin


Terug naar boven

B. Kenmerken

Zij-aanzicht van Coravin-wijnbewaarsysteem met capsulehouder losgeschroefd, met lijnen richting de onderdelen van het systeem

Terug naar boven

C. Belangrijke veiligheidsrichtlijnen

Veiligheid

Klik hier voor het lezen van belangrijke veiligheidsrichtlijnen.


Terug naar boven

D. Capsules installeren & optimaliseren

Coravin Pure™ Capsule op het aanrecht, naast het Model Six-wijnbewaarsysteem

De Coravin Pure-capsules optimaal benutten

Elke Coravin Pure-capsule biedt je gemiddeld de mogelijkheid om zo’n vijftien glazen wijn van 150ml uit te schenken. Om het meeste te halen uit jouw Coravin Pure-capsule, raden we je aan je schuifbalk op een langzame uitschenksnelheid te zetten. Als je een sissend geluid hoort zodra je jouw fles weer neerzet na het uitschenken, gebruik je meer Argon-gas dan nodig is voor het uitschenken. Probeer minder uit te schenken voor een betere optimalisatie. En, vergeet niet, er is meer Argon-gas nodig om uit te schenken als je bijna de bodem van je fles hebt bereikt, dus verwijder gewoon de kurk als je weet dat je de fles die dag nog leeg zult drinken.

Stap 1 - Twee handen die het Coravin-wijnbewaarsysteem vasthouden, waarbij de duim de klemontgrendeling omhoog duwt en de SmartClamps™ omhoog worden geschoven

1. Duw de vergrendeling van de klem omhoog en schuif de SmartClamps™ helemaal omhoog.

Stap 2 - Handen die het Coravin-wijnbewaarsysteem vasthouden en de capsulehouder losschroeven.

2. Schroef de capsulehouder los.


Stap 3 - Het ronde uiteinde van een Coravin Pure-capsule in een capsulehouder schroeven.

3. Plaats het ronde uiteinde van de capsule in de capsulehouder.

Stap 4 - Een hand die het Coravin-wijnbewaarsysteem vasthoudt aan het handvat en de andere hand die de capsulehouder er weer op schroeft.

4. Schroef snel de houder terug op het systeem tot er geen ruimte meer vrij is en de houder vast zit. Dit zorgt voor een goede afdichting en geen verlies van gas.

Stap 5 - Een hand die het coravin-wijnbewaarsysteem vasthoudt aan de capsulehouder en de andere hand die de SmartClamps terug duwt.

5. Schuif de klem omlaag tot deze vastklikt.

Stap 6 - Pijlen heen en weer rond de trekker van het Coravin-wijnbewaarsysteem, waarmee aangegeven wordt de trekker in te duwen om wijn uit te schenken

6. Druk kort op de hendel om wat gas te lossen. Als je geen sissend geluid hoort, raadpleeg je Problemen oplossen.

IMG_User-Guide_BLANK

Let op: Coravin-capsules zijn gemaakt van recyclebare materialen. LEGE capsules kunnen niet volgens de lokale wetgeving niet worden gerecycled.. Gooi ongebruikte capsules NIET weg.


Terug naar boven

E. Wijn uitschenken

IMG_User-Guide_BLANK

LET OP: Voor gebruik op flessen met een natuurlijke kurk (verwijder folie om te controleren) of op flessen met schroefdoppen door middel van Coravin-schroefdoppen.

Afbeeldingen van de zijkanten van het Coravin-wijnbewaarsysteem op de bovenkant van een fles, met het systeem in de fles

1. Plaats de SmartClamps™ over de hals van de fles en duw in één vloeiende beweging stevig omlaag op de hendel tot de naald volledig in de kurk is ingevoerd en niet langer zichtbaar is. De SmartClamps™ zijn ontworpen om stevig rond de hals van de fles te passen.

Handen die wijn schenken met het Coravin-wijnbewaarsysteem, met een bel waarin wordt getoond het systeem niet vast te houden aan de capsulehouder

2. Houd de fles vast met één hand en het handvat met de andere. Kantel de fles tot de tuit over het glas hangt en de onderkant van de fles hoger is dan de tuit. Houd het systeem tijdens het schenken NIET vast aan de capsulehouder.

Handen die wijn schenken met het Coravin-wijnbewaarsysteem, met een bel waarin wordt getoond het systeem niet vast te houden aan de capsulehouder

3. Om wijn uit te schenken, DRUK JE OP DE HENDEL EN LAAT JE DEZE LOS. De wijn wordt uitgeschonken zodra je de hendel loslaat. Herhaal totdat de gewenste hoeveelheid wijn is ingeschonken.

IMG_User-Guide_BLANK

4. Om te stoppen met wijn uitschenken, houd je de fles rechtop terwijl je de tuit boven het glas houdt. Eventueel gas dat over is in de fles komt vrij en je kunt een sissend geluid horen.

Hand die het Coravin-wijnbewaarsysteem van de fles trekt

5. Houd de fles vast met één hand om het systeem te verwijderen. Duw met de andere hand het handvat omhoog en trek het systeem in één rechte beweging recht omhoog.

IMG_User-Guide_BLANK

6. Spoel het systeem voordat je het weer bewaart. (zie de instructies in Het systeem reinigen).

IMG_User-Guide_BLANK

7. Bewaar de fles op haar zijkant in een ruimte waarvan je de temperatuur kunt regelen en die geschikt is voor wijn.

Als u een grote hoeveelheid gas hoort vrijkomen bij het rechtop zetten van de fles is dat een indicatie dat u meer gas heeft gebruikt dan u nodig heeft voor het schenken dat u wilt. Het gebruik van verschillende snelle drukken op de trekker zal helpen om de gasstroom te beheren en te optimaliseren.


Terug naar boven

F. Informatie over wijnsluitingen

LET OP: Gebruik het Coravin-systeem op flessen met een natuurlijke kurk (verwijder folie om te controleren) of op flessen met schroefdoppen door middel van Coravin-schroefdoppen. De natuurlijke kurk zal zichzelf weer afdichten zodra je de Coravin-naald hebt verwijderd. Het kan bij koude of oudere kurken wat langer duren voordat ze zichzelf hebben afgedicht. Als de kurk na enkele minuten blijft druppen, kan de kurk gemaakt zijn van synthetisch materiaal (plastic) en zal zichzelf niet afdichten.

LET OP: Natuurlijke kurk beschermt wijn op effectieve wijze, maar kan door de tijd heen slechter van kwaliteit worden en losser gaan zitten in de hals van de fles. De kurk beschermt je wijn niet meer als dit gebeurt. Door gebruik van een Coravin-systeem op een verouderde kurk kan de kurk in de fles worden geduwd of kan de druk van het systeem de kurk in zijn geheel uit de fles duwen. Dit is veilig, maar kan een enorme troep geven. Als de kurk verplaatst terwijl je de Coravin-naald erin duwt of tijdens het uitschenken van wijn, is de kurk waarschijnlijk verouderd en zal de wijn niet langer vers houden. Staak het gebruik van het Coravin-systeem op die fles en trek de kurk uit de fles.


Terug naar boven

G. Handige tips

WISSELEN VAN WIJN
DRUK SNEL op de hendel en LAAT LOS om de wijn die in de naald is achtergebleven te legen voordat je een andere wijn uitschenkt.

ELKE CORAVIN-CAPSULE OPTIMAAL BENUTTEN
Schroef de capsulehouder NIET los als de capsule nog niet leeg is. Als je de capsulehouder los schroeft, komt het overige gas te snel vrij en wordt het verspild. Druk snel op de hendel om te controleren op gas. De capsule bevat nog gas als je een sissend geluid hoort.

Controleer voor gebruik altijd of de naald stevig op haar plaats is geschroefd.

Om het verbruik van gas over het algemeen te verminderen, druk je snel op de hendel tijdens het uitschenken en herhaal dit alleen zodra het uitschenken langzamer gaat. Je verspilt gas als je de hendel langer ingedrukt houdt.

Trek de kurk uit de fles zodra je fles leeg wilt drinken.

OPGELET:
Gebruik alleen officiële Coravin Pure™-capsules. Coravin Pure-capsules zijn speciaal ontworpen voor Coravin en zijn gevuld met 100% puur Argon-gas voor de beste, kwalitatief hoogwaardige prestaties en behoud van je wijn.

Coravin Pure-capsules zijn gemaakt van recyclebare materialen. LEGE capsules kunnen niet volgens de lokale wetgeving niet worden gerecycled.. Gooi ongebruikte capsules NIET weg.


Terug naar boven

H. Het systeem reinigen

Coravin Model Six-wijnbewaarsysteem onder een lopende kraan

Het Coravin-wijnsysteem reinigen

Coravin-wijnbewaarsysteem onder een lopende kraan

1. Spoel de tuit, SmartClamps™ en naaldgeleider met warm, schoon water. Zorg ervoor dat de SmartClamps™ met gemak omhoog en omlaag bewogen kunnen worden. BELANGRIJK: Druk tijdens het spoelen van de tuit nooit op de hendel. Daardoor kan het systeem beschadigd raken.

IMG_User-Guide_BLANK

2. Verwijder het water en droog zorgvuldig met een zachte doek.

IMG_User-Guide_BLANK

3. DRUK SNEL OP DE HENDEL EN LAAT LOS om overtollig water te verwijderen.


Terug naar boven

I. De naald vervangen en reinigen

De Coravin-naaldreiniger in de bovenkant van een Coravin-naald invoeren

De naald reinigen

Hand die de greep van de Coravin-naald draait om het Coravin-wijnbewaarsysteem te verwijderen

1. Begin met de SmartClamps™ omlaag gericht. Pak de greep van de naald bovenop de naald beet en schroef deze los om hem uit het systeem te verwijderen. De naald zakt te snel.

Hand die de Coravin-naald uit het Coravin-wijnbewaarsysteem trekt

2. Kantel de naald enigszins, trek omhoog en van het systeem af om te verwijderen.

IMG_User-Guide_BLANK

3. Verwijder voorzichtig de naaldbescherming als je een nieuwe naald wilt plaatsen. Plaats de bescherming op de oude naald en gooi weg volgens de lokale regelgeving.

Tekening waarop staat hoe je de naaldreiniger in de bovenkant van de naald en door het gat van de naald schuift tot deze vrij is

4. Als de bestaande naald verstopt is geraakt, gebruik je het reinigingsmiddel voor de naald om kurk/sediment door het oog van de naald te verwijderen.

IMG_User-Guide_BLANK

5. Houd de nieuwe naald vast bij de greep van de naald en schuif het puntige uiteinde terug op de naaldgeleider, waarbij je de naald enigszins kantelt.

IMG_User-Guide_BLANK

6. Schroef de naaldgreep terug op het systeem tot het geheel vast zit.


Terug naar boven

J. De Coravin-schroefdop gebruiken

Een close-up van een Coravin-schroefdop die op een wijnfles wordt geschroefd.

De Coravin-schroefdop gebruiken

De schroefdop van een wijnfles schroeven en een bel waarin staat NIET uit de geopende fles te schenken

LET OP: Kies de maat die bij jouw fles past. Probeer eerst de standaard maat. Als deze niet past, probeer je de grote, indien beschikbaar. (Bepaalde pakketten bevatten slechts één maat.) 1. Verwijder de oorspronkelijke schroefdop van de fles en gooi deze weg. Schenk GEEN wijn uit de open fles.

Een Coravin-schroefdop op de open fles schroeven

2. Vervang de dop onmiddellijk door de Coravin-schroefdop.

IMG_User-Guide_BLANK

3. Gebruik het Coravin-systeem zoals normaal, volgens de instructies.

IMG_User-Guide_BLANK

4. Zorg ervoor dat de witte lijn stevig op zijn plaats zit. Indien dit niet het geval is, druk je er met je vinger op om deze te bevestigen.

IMG_User-Guide_BLANK

1. Spoel de volledige dop af met schoon water. Gebruik GEEN zeep.

IMG_User-Guide_BLANK

2. Dep de onderdelen droog met een schone doek.

TIPS

Draai de Coravin-schroefdop NIET te stevig vast op de fles.

Bewaar de fles zoals je normaliter zou doen als de schroefdop is geplaatst.

Als de fles leeg is, verwijder je de schroefdop, maak je deze schoon en gebruik je die opnieuw op je volgende fles. Elke schroefdop kan tot 50 keer worden gebruikt.


Terug naar boven

K. De Coravin Timeless Aerator gebruiken

Tekening waarop wordt getoond hoe je de Coravin Aerator op de tuit van het Coravin-wijnbewaarsysteem moet duwen

LET OP: De Coravin Aerator is compatibel met alle Coravin-systemen. Bepaalde systemen bevatten geen Coravin Aerator. Ga naar Coravin.nl voor beschikbaarheid. 1. Duw de Aerator op de tuit van de Coravin.

Wijn schenken met het Coravin-wijnbewaarsysteem en de Coravin Aerator

2. Gebruik het Coravin-systeem zoals normaal, volgens de instructies.

Coravin Aerator op de tuit van het Coravin-wijnbewaarsysteem, met een pijl om te laten zien hoe je hem eraf trekt

3. Haal de Aerator van het Coravin-systeem wanneer je klaar bent. Spoel het systeem voordat je het weer bewaart.

Coravin Aerator onder een lopende kraan

4. Was je handen na elk gebruik.

Timeless-Aerator-Diagram

1. Kop

2. Scherm

3. Rubberen behuizing

TIPS

Voor de beste prestaties, druk je langer dan normaal op de hendel, waardoor de wijn sneller uit alle gaten van de Timeless Aerator wordt uitgeschonken.


Terug naar boven

L. Problemen oplossen

De wijn wordt niet uitgeschonken

Mogelijke oorzaak: De hendel werd niet ingedrukt en losgelaten om het uitschenken te starten.
Oplossing: Druk op de hendel en laat deze weer los zodat de wijn uitgeschonken kan worden.

Mogelijke oorzaak: De fles is niet ver genoeg gekanteld.
Oplossing: Houd tijdens het schenken de onderkant van de fles hoger dan de tuit.

Mogelijke oorzaak: De naald zit verstopt of is beschadigd.
Oplossing: Schroef de naald los. Druk snel op de hendel en laat deze weer los. De naald zit verstopt als het systeem een sissend geluid maakt. Raadpleeg Naald vervangen voor instructies.

Mogelijke oorzaak: De Coravin Pure-capsule is leeg.
Oplossing: Plaats een nieuwe Coravin Pure-capsule.

Mogelijke oorzaak: De naald is niet geheel door de kurk gevoerd.
Oplossing: Druk het handvat helemaal omlaag zodat de naald geheel door de kurk is gevoerd.

De wijn wordt heel langzaam uitgeschonken

Mogelijke oorzaak: Dit gebeurt als de fles voor de eerste keer met het systeem wordt gebruikt.
Oplossing: Druk enkele keren op de hendel en laat deze weer los om de wijn uit te kunnen schenken. Herhaal indien nodig.

Het is lastig om het systeem in wijnflessen in te voeren en er weer uit te verwijderen

Mogelijke oorzaak: Bepaalde kurken zijn lastiger te doorboren.
Oplossing: Dit is normaal, vooral bij oudere kurken.

Mogelijke oorzaak: De coating op de naald kan versleten zijn.
Oplossing: Vervang de naald als de punt versleten of beschadigd is.

De kurk lekt/drupt

Mogelijke oorzaak: De fles heeft een plastic kurk die zichzelf niet opnieuw afdicht.
Oplossing: Gebruik het systeem alleen op wijnflessen met een natuurlijke kurk. Gebruik Coravin-schroefdoppen op flessen met een schroefdopsluiting.

Mogelijke oorzaak: Het systeem bleef te lang in de kurk.
Oplossing: Verwijder het Coravin-systeem onmiddellijk na het uitschenken.

Mogelijke oorzaak: De kurk kan koud, oud of droog zijn en kan zichzelf mogelijk lastig opnieuw afdichten.
Oplossing: Geef de kurk extra tijd om zichzelf opnieuw af te dichten of gebruik de vintagenaald.

Mogelijke oorzaak: Overige wijn in de naald of het wijnpad
Oplossing: Dit is normaal. Wacht enkele minuten, veeg de bovenkant van de kurk droog en hij zou zichzelf weer opnieuw af moeten dichten.

Er bevinden zich deeltjes in de wijn

Mogelijke oorzaak: Kurkdeeltjes of sediment in de wijn zijn door de naald gegaan.
Oplossing: Dit is normaal bij sommige wijnsoorten.

Het systeem kan geen 15 keer 150ml per capsule uitschenken

Mogelijke oorzaak: Er wordt teveel gas gebruikt om wijn uit te schenken (je hebt te vaak en te lang op de hendel gedrukt).
Oplossing: Raadpleeg het deel “Elke Coravin Pure™-capsule optimaal benutten” onder “Handige tips”.

Mogelijke oorzaak: De capsulehouder of naald is niet strak genoeg geplaatst.
Oplossing: Draai de capsulehouder en naald vast. Veeg elke keer als je de capsule vervangt het schroefdraad van de capsulehouder en het systeem droog om voor een goede afdichting te zorgen.