Kies een onderwerp

 • Opgelet
 • Waarschuwing
 • Let op
 • Aanvullende waarschuwingen zijn alleen van toepassing op Timeless Eleven.
 • FCC nalevingsverklaring
 • Recycling
 • Coravin-capsules
 • Opslag
 • Afvoer
 • Belangrijke veiligheidsaankondiging

Terug naar boven

Opgelet

Beschadigde of gebrekkige wijnflessen kunnen breken als ze onder druk komen te staan. De Coravin-wijnfleshoes verkleint het risico op letsel door gebroken glas.

NIET GEBRUIKEN met mousserende wijn of champagne.

De naald en het naaldreinigingsmiddel zijn scherp. Pas op tijdens gebruik.

Caution triangle with hand showing a needle pricking a finger.

OPGELET: Naalden zijn scherp. Wees voorzichtig.


Terug naar boven

Waarschuwing

Do not submerge icon, Do not put in dishwasher icon, and CE letters.

Systeem NIET GEBRUIKEN voor alle andere zaken dan het bedoelde gebruik.

Systeem NIET onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

Systeem is niet geschikt voor de vaatwasser.

Systeem is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.


Terug naar boven

Let op

Niet bedoeld voor gebruik met plastic kurken. Voor wijnflessen met een schroefdop gebruik je Coravin-schroefdoppen.

De wijnkwaliteit is afhankelijk van vele factoren. Gebruik het Coravin-systeem alleen zoals bedoeld en maak het systeem na elk gebruik zorgvuldig schoon. Coravin kan de kwaliteit van wijn niet garanderen en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van wijn, tenzij deze schade of verlies veroorzaakt is door een defect Coravin-systeem.


Terug naar boven

Aanvullende waarschuwingen zijn alleen van toepassing op Timeless Eleven.

Een beschadigd snoer of stroomadapter NIET gebruiken.

Systeem NIET blootstellen aan extreme omstandigheden, zoals regen en hitte.

Het systeem bevat een niet-vervangbare Lithium ion batterij.

Systeem NIET proberen te openen.

Als u het systeem aanpast, dan kan dit oververhitting, brand en letsel veroorzaken.

Voer het systeem af volgens de lokale wet- en regelgeving voor elektronische apparatuur.


Terug naar boven

FCC nalevingsverklaring

FCC Compliant Logo

Dit apparaat voldoet aan onderdeel 15 van de regels van de FCC. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.

 2. Dit apparaat moet ontvangen storingen accepteren, met inbegrip van storingen die tot ongewenst gebruik kunnen leiden.


Terug naar boven

Recycling

Recycling icon.

Dit product is voorzien van het selectieve sorteringssymbool voor Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Dit product moet worden gebruikt onderhevig aan Europese Richtlijn 2012/19/EU om te worden gerecycled of gedemonteerd om zo de impact op het milieu te verkleinen.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of weinig kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies krijgen m.b.t. veilig gebruik van het apparaat en zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud door de gebruiker dient niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.

Gebruik alleen USB-kabels die met het product zijn meegeleverd of die met een veilig extra laag voltage, in overeenstemming met de markering op het apparaat.


Terug naar boven

Coravin-capsules

Voor alle Coravin-systemen (Model One, Model Two, Model Two Elite, Model Two Elite Pro, Model Three, Model Five, Model Six, Model Eight, Model Elevent en Limited Editions).

bottle icon inside a red diamond

Argon 6.5g (0.23oz) CAS 7440-37-1

WAARSCHUWING: Gascapsules staan onder hoge druk. Coravin-systemen zijn ontworpen voor gebruik met ALLEEN originele Coravin-capsules. Het gebruik van capsules die niet van Coravin zijn, het hergebruik van een onderdeel van de capsule of koppeling met andere gasbronnen dan Coravin-capsules is gevaarlijk en kan letsel van gebruikers of anderen in de buurt veroorzaken. Het gebruik van gasbronnen met hoge capaciteit i.c.m. het Coravin-systeem kan leiden tot gaslekken, wat tot ernstig letsel of zelfs de dood kan leiden. Gasbronnen met een grote capaciteit zijn NIET getest, NOCH goedgekeurd door Coravin. Het gebruik van alternatieve gasbronnen leidt tot ongeldigheid van de systeemgarantie en neemt alle verantwoordelijkheid van Coravin weg m.b.t. problemen of letsel dat daaruit voortkomt. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van Coravin.


Terug naar boven

Opslag

Coravin-capsules staan onder druk en moeten worden opgeslagen bij een temperatuur van tussen de -22 en 149 F, (-30 tot +65 C).

Coravin-capsules bevatten gas onder druk en kunnen bij verwarming exploderen.

Opslaan in een goed geventileerde ruimte, buiten direct zonlicht.


Terug naar boven

Afvoer

Coravin-capsules zijn gemaakt van recyclebare materialen.

Lege capsules kunnen worden gerecycled volgens de lokale wet- en regelgeving.

Gooi ongebruikte capsules NIET weg.


Terug naar boven

Belangrijke veiligheidsaankondiging

Coravin roept product terug en repareert wijnbewaarsysteem vanwege gevaar voor snijwonden
Terugroepdatum: woensdag 25 juni 2014
Terugroepingsnummer 14-214

Samenvatting terugroeping

Naam product: Wijnbewaarsysteem

Gevaar: Het systeem kan ertoe leiden dat de wijnfles breekt tijdens het onder druk zetten, wat gevaar voor snijwonden vormt.

Contact voor consumenten: Neem gratis contact op met Coravin via (855) 692-6728, van 09.00 uur tot 18.00 uur EST, van maandag t/m vrijdag, via e-mail naar update@coravin.com of online op www.coravin.nl. en klik op "Belangrijke veiligheidsaankondiging - Terugroeping voor reparatie” voor meer informatie.

Eenheden: Ongeveer 65.000 in de VS en circa 640 in Canada.

Beschrijving: Deze terugroeping omvat alle Coravin™ 1000 wijnbewaarsystemen. Het systeem maakt gebruik van een holle naald om de kurk van een wijnfles te doorboren en wijn uit te schenken zonder de kurk te verwijderen. Het systeem is ongeveer 23 cm hoog en heeft een zilverkleurige, metalen body met afneembare, zwart plastic capsulehouder op de onderkant en hendel op de bovenkant. Er is een zwart, metalen handvat op de bovenkant van de buis bevestigd en een zwart metalen, verwijderbare flesklem op de voorkant van de buis. Een lange, metalen naald steekt uit vanuit de onderkant van het handvat. De naam en het logo van Coravin staan op de voorkant van de buis. Het systeem heeft een zilverkleurige basis en twee Argon-gascapsules.

Incidenten/letsel: Coravin heeft 13 meldingen ontvangen van brekende flessen, met inbegrip van eentje waarbij de fles in vier stukken barstte en wat tot letsel heeft geleid, waardoor men twee tanden heeft gebroken en een snijwond opliep waarvoor hechtingen nodig waren, vier waarbij flessen scheurden en lekten en acht waarbij flessen in tweeën braken.

Oplossing: Consumenten dienen het gebruik van het teruggeroepen wijnbewaarsysteem onmiddellijk te staken en contact op te nemen met Coravin voor een gratis reparatiepakket dat een neopreen wijnfleshuls bevat om gebroken glas bijeen te houden voor het geval een fles breekt, evenals nieuwe instructies en waarschuwingen. Het wijnbewaarsysteem mag niet worden gebruikt op wijnflessen met schade of defecten.

Verkocht bij: Coravin.nl en andere online verkopers en wijnwinkels tussen juli 2013 tot juni 2014 voor circa €300.

Importeur: Coravin Inc. uit Burlington, Mass.

Geproduceert in: China

De U.S. Consumer Product Safety Commission beschermt het publiek tegen onredelijke risico's voor letsel of overlijden gepaard met het gebruik van duizenden soorten consumentenproducten binnen het rechtsgebied van het bureau. Overlijdensgevallen, letsel en eigendomsschade tijdens incidenten met consumentenproducten kost het land jaarlijks meer dan €1 triljoen. CPSC is toegewijd tot de bescherming van consumenten en gezinnen tegen producten die een brand-, elektrisch, chemisch of mechanisch gevaar kunnen betekenen. Het werk van CPSC helpt de veiligheid van consumentenproducten te verzorgen - zoals speelgoed, wiegjes, elektrisch gereedschap, sigarettenaanstekers en huishoudelijke chemicalieën - en heeft de afgelopen 40 jaar bijgedragen aan een afname van het aantal overlijdensgevallen en letsel gepaard met consumentenproducten.

Volgens het federale recht mogen personen geen producten verkopen die onder een openbaar aangekondigde, vrijwillige terugroeping door de fabrikant of een verplichte terugroeping van de commissie vallen.

Om een gevaarlijk product te melden of productgerelateerd letsel, ga je naar www.SaferProducts.gov of bel je de CPSC Hotline via (800)638-2772 of naar (301)595-7054 voor doven- en slechthorenden. Consumenten kunnen nieuws en terugroepinformatie verkrijgen op www.cpsc.gov, op Twitter @USCPSC of door zich aan te melden voor de gratis nieuwsbrieven per e-mail van CPSC.