Gebruikersgids Timeless Eleven

Previously named Model Eleven

Kies een onderwerp

 • A. Korte instructievideo
 • B. Kenmerken
 • C. Belangrijke veiligheidsrichtlijnen
 • D. Capsules installeren & optimaliseren
 • E. Wijn uitschenken
 • F. Veranderen tussen proef- & glasmodi
 • G. Het systeem laden
 • H. Jouw Timeless Eleven koppelen met de Moments-app
 • I. Het Coravin-wijnsysteem reinigen
 • J. De naald verwijderen
 • K. Reizen met het systeem
 • L. Problemen oplossen

Terug naar boven

A. Korte instructievideo

Een man die wijn in een glas schenkt met een Coravin Model Eleven-wijnbewaarsysteem om automatisch te schenken.

Schenken met Timeless Eleven


Terug naar boven

B. Kenmerken

Coravin Model Eleven-wijnbewaarsysteem en andere inbegrepen producten met lijnen die naar elk onderdeel lopen.
Afbeelding van het led-scherm van het Coravin Model Eleven-wijnbewaarsysteem waarbij elk pictogram wordt aangegeven

Terug naar boven

C. Belangrijke veiligheidsrichtlijnen

Veiligheid

Klik hier voor belangrijke veiligheidsrichtlijnen.


Terug naar boven

D. Capsules installeren & optimaliseren

Coravin Pure™ Capsule op het aanrecht, naast het Model Six-wijnbewaarsysteem

De Coravin Pure™-capsules optimaal benutten

Elke Coravin Pure™-capsule biedt je gemiddeld de mogelijkheid om zo’n vijftien glazen wijn van 150ml uit te schenken. Om het meeste te halen uit jouw Coravin Pure™-capsule, raden we je aan je schuifbalk op een langzame uitschenksnelheid te zetten. Als je een sissend geluid hoort zodra je jouw fles weer neerzet na het uitschenken, gebruik je meer Argon-gas dan nodig is voor het uitschenken. Probeer minder uit te schenken voor een betere optimalisatie. En, vergeet niet, er is meer Argon-gas nodig om uit te schenken als je bijna de bodem van je fles hebt bereikt, dus verwijder gewoon de kurk als je weet dat je de fles die dag nog leeg zult drinken.

Handen die het Coravin Model Eleven-systeem vasthouden, met een duim die de klemontgrendeling omhoog duwt

1A. Houd de klemhendel omhoog. 1B. Schuif de klem helemaal omhoog.

Handen die het Coravin Model Eleven-systeem vasthouden, waarbij één hand de capsulehouder losschroeft

2. Schroef de capsulehouder los.

Handen die een Coravin Pure™ capsule in de capsulehouder plaatsen

3. Plaats het ronde uiteinde van de capsule in de capsulehouder.

Handen die de capsulehouder terug op het Coravin Model Eleven-systeem schroeven

4. Schroef snel de houder terug op het systeem tot er geen ruimte meer vrij is en de houder vast zit. Dit zorgt voor een goede afdichting en geen verlies van gas.

Handen die de klem omlaag op het Coravin Model Eleven-systeem duwen

5. Schuif de klem omlaag tot deze vastklikt.

Illustratie van het led-scherm op het Coravin Model Eleven-systeem met de ring rood verlicht

Let op: Een RODE lichtring geeft aan dat de Coravin-capsule leeg is en vervangen moet worden. Vervang de Coravin-capsule NIET voordat de lichtring ROOD verlicht is. Daardoor verspil je gas.

Recyclingsymbool voor capsules naast een kleine afbeelding van een Coravin Pure™ capsule

Let op: Coravin-capsules zijn gemaakt van recyclebare materialen. LEGE capsules kunnen niet volgens de lokale wetgeving niet worden gerecycled.. Gooi ongebruikte capsules NIET weg.


Terug naar boven

E. Wijn uitschenken

LET OP: Voor gebruik op flessen met een natuurlijke kurk (verwijder folie om te controleren) of op flessen met schroefdoppen door middel van Coravin-schroefdoppen.

LET OP: Zorg ervoor dat de klem voor gebruik helemaal omlaag is.

Illustratie van het led-scherm van het Coravin Model Eleven-systeem met een blauw verlichte ring en het pictogram Glasmodus verlicht

1. Pak het systeem vast. De lichtring wordt BLAUW verlicht, wat aangeeft dat het systeem gereed is voor gebruik.

IMG_User-Guide_BLANK

2. Plaats de klem over de hals van de fles.

Hand die het Coravin Model Eleven-systeem op een fles wijn duwt, met een illustratie ernaast van het led-scherm dat groen oplicht.

3. Duw met je handpalm omlaag tot het metalen oppervlak om de naald door de kurk te voeren. Blijf duwen tot de lichtring GROEN wordt, wat aangeeft dat het systeem gereed is voor uitschenken.

Coravin Model Eleven-systeem dat rode wijn in een glas schenkt

4. Houd de tuit boven het glas en kantel de onderkant van de fles tot de wijn er automatisch uit vloeit. De lichtring licht wisselend GROEN op.

Coravin Model Eleven-systeem op een wijnfles, naast een glas rode wijn

5. Zet de fles weer rechtop om te stoppen met uitschenken.

Een hand die het Coravin Model Eleven-systeem omhoog trekt aan het handvat en de andere hand houdt de fles op haar plaats.

6. Houd de fles vast met één hand. Duw met de andere hand het handvat omhoog en trek het systeem in één rechte beweging recht omhoog. LET OP: Je kunt enkele druppeltjes wijn op de bovenkant van de kurk zien.

IMG_User-Guide_BLANK

7. Spoel het systeem voordat je het weer bewaart.

IMG_User-Guide_BLANK

8. Bewaar de fles op haar zijkant in een ruimte waarvan je de temperatuur kunt regelen en die geschikt is voor wijn.


Terug naar boven

F. Veranderen tussen proef- & glasmodi

IMG_User-Guide_BLANK

1. Druk op de knop om te wisselen tussen de "Proefmodus” en de “Glasmodus”.

Vinger die op de knop van het Coravin Model Eleven-wijnbewaarsysteem drukt om de schenkmodus aan te zetten

2a. Met “Proeven” schenk je circa 30-60ml (1-2oz) wijn uit.

Vinger die op de knop van het Coravin Model Eleven-wijnbewaarsysteem drukt om de glasmodus aan te zetten

2b. Met “Glas” schenk je circa 150-180ml (5-6oz) wijn uit.


Terug naar boven

G. Het systeem laden

Silhouette van een USB-kabel in een vpedingsadapter

1. Sluit de USB-kabel aan op een standaard USB-stroomadapter van max. 5V, 2,4A.

Voedingsadapter Model Eleven in een stopcontact

2. Steek de USB-stroomadapter in een stopcontact.

Afbeelding met onderkant van de kop van het Coravin Model Eleven-systeem, waar de lader erin gestoken wordt

3. Steek het smallere uiteinde van de USB-kabel in de laadpoort van het systeem. Volledig opladen duurt ongeveer twee uur. Let op: Het batterijpictogram knippert tijdens het opladen. Het pictogram is WIT als het volledig is opgeladen.

IMG_User-Guide_BLANK

4. Ontkoppel de USB-kabel voor gebruik van het systeem.

Tekening waarop de batterij-indicator op het led-scherm van het Coravin Model Eleven-wijnbewaarsysteem wordt uitgelegd (bijna leeg, leeg, opladen, opgeladen)

Terug naar boven

H. Jouw Timeless Eleven koppelen met de Moments-app

Illustratie van het led-scherm op het Coravin Model Eleven-wijnbewaarsysteem met het Bluetooth-pictogram in blauw

1. Download en open de Coravin Moments-app vanuit de App Store® voor de iPhone of Google Play Store voor Android.

IMG_User-Guide_BLANK

2. Navigeer in het hoofdmenu naar "Mijn Coravin-systemen”.

IMG_User-Guide_BLANK

3. Klik op “Een systeem toevoegen”.

IMG_User-Guide_BLANK

4. Selecteer “Model Eleven”.

IMG_User-Guide_BLANK

5. Selecteer “Toevoegen aan mijn systemen.” Het systeem koppelt automatisch met de iPhone®. LET OP: Tijdens dit proces word je gevraagd een account aan te maken.

IMG_User-Guide_BLANK

6. Het Bluetooth pictogram op de Model Eleven en het scherm van je iPhone licht op zodra de koppeling is gemaakt.


Terug naar boven

I. Het Coravin-wijnsysteem reinigen

A person holding the Coravin Model Eleven under a sink faucet.

How to Clean the Timeless Eleven System

Coravin Model Eleven-systeem onder een lopende kraan

1. Spoel het systeem af voordat u het opbergt door de uitloop gedurende minstens 5 seconden onder een constante stroom warm en schoon water te plaatsen.

IMG_User-Guide_BLANK

2. Droog met een zachte doek.


Terug naar boven

J. De naald verwijderen

A person holding the Coravin Model Eleven under a sink faucet.

How to Clear Your Coravin Timeless Eleven Needle

1. Flip Handle up and twist quarter turn counter-clockwise. Pull up to remove.

2. Run warm, clean water through Spout.

3. Pull Needle by grip, straight up and out of System.

IMG_User-Guide_BLANK

4. Verwijder de naald volgens stap 1-3 in het vorige deel: “Het systeem zorgvuldig reinigen”.

Standaardnaald Coravin Model Eleven die weekt in een glas water

5. Voer het naaldreinigingsborsteltje in de bovenkant van de naald en draai om deeltjes los te maken. Verwijder het borsteltje. Herhaal indien nodig.

Twee illustraties met handen die de naaldreiniger draaien in de naald van Model Eleven en het uit de naald halen

6. Dompel het open uiteinde van het naaldreinigingsmiddel onder in een kopje warm, schoon water. Trek aan de plunjer om water op te trekken in het hulpmiddel.

Illustratie met handen die de naaldreiniger van Model Eleven onderdompelen in een glas water en de trekker omhoog halen

7. Voer de naald in het open uiteinde van het hulpmiddel, tot deze geheel vast zit.

Handen die de naald van Model Eleven in het uiteinde van de naaldreiniger van Model Eleven invoeren

8. Druk snel op de plunjer om water door de naald te voeren. (Let op: Herhaal tot de naald leeg is.)

De naald van Model Eleven volledig in de naaldreiniger van Model Eleven invoeren en met de duim de trekker omhoog duwen

9. Zet het systeem weer in elkaar volgens stap 6-9 in het vorige deel: “Het systeem zorgvuldig reinigen”.


Terug naar boven

K. Reizen met het systeem

Het systeem gebruikt een Lithium ion batterij en samengeperst gas. Volg de regels van de luchtvaartmaatschappij als je per vliegtuig reist. Veel airlines staan reizen met samengeperst gas (Coravin-capsules) niet toe. Zet het systeem in reismodus om de batterij te behouden tijdens het reizen:

Vinger die de knop van het Coravin Model Eleven-wijnbewaarsysteem ingedrukt houdt

1. Houd de knop ingedrukt tot de pictogrammen Proeven en Glas knipperen (dit duurt circa 5 seconden).

IMG_User-Guide_BLANK

2. Druk één keer op de knop om de reismodus uit te schakelen. Let op: Het systeem werkt niet in de reismodus. Als je klaar bent om wijn uit te schenken, schakel de reismodus uit door één keer op de knop te drukken.


Terug naar boven

L. Problemen oplossen

De wijn wordt niet uitgeschonken.

Mogelijke oorzaak: Het systeem zit niet volledig vast in de wijnfles (lichtring is BLAUW).
Oplossing: Duw het systeem geheel omlaag op de fles. De lichtring wordt GROEN.

Mogelijke oorzaak:
De fles is niet ver genoeg gekanteld.
Oplossing: Houd de onderkant van de fles hoger. Het systeem schenkt automatisch uit als de fles genoeg is gekanteld.

Mogelijke oorzaak: De batterij is leeg.
Oplossing: Laad het systeem op.

Mogelijke oorzaak: De Coravin-capsule is leeg of ontbreekt. De lichtring is ROOD.
Oplossing: Installeer een nieuwe Coravin-capsule alleen als de lichtring ROOD is.

Mogelijke oorzaak:
De naald zit verstopt of is beschadigd.
Oplossing: Vervang indien nodig. Raadpleeg "De naald reinigen” als de naald verstopt is geraakt.

Mogelijke oorzaak: Het filter in de naald zit verstopt.
Oplossing: Raadpleeg "Het systeem reinigen".

De wijn wordt heel langzaam uitgeschonken.

Mogelijke oorzaak: Het uitschenken gaat langzamer als het systeem bijna klaar is met het uitschenken van een glas wijn.
Oplossing: Dit is normaal. De wijn wordt langzamer uitgeschonken als het glas bijna uitgeschonken is.

Mogelijke oorzaak: De proefmodus kan ingeschakeld zijn. Het proefpictogram is verlicht.
Oplossing: Druk op de knop om de proefmodus uit te schakelen en sneller uit te schenken.

Mogelijke oorzaak: De naald zit verstopt of is beschadigd.
Oplossing: Vervang indien nodig. Raadpleeg "De naald reinigen” als de naald verstopt is geraakt.

Mogelijke oorzaak:
Het filter in de naald zit verstopt.
Oplossing: Raadpleeg "Het systeem reinigen".

Het is lastig om het systeem in wijnflessen in te voeren en er weer uit te verwijderen.

Mogelijke oorzaak: De coating op de naald kan versleten zijn.
Oplossing: Vervang de naald als de punt versleten of beschadigd is.

Mogelijke oorzaak:
Bepaalde kurken zijn lastiger te verwijderen.
Oplossing: Dit is normaal. Gebruik het handvat voor extra kracht om het systeem uit de fles te verwijderen.

Mogelijke oorzaak: Er bouwt zich wijn op de klem op.
Oplossing: Spoel de klem zorgvuldig met warm, schoon water. Raadpleeg "Het systeem reinigen".

De kurk lekt/drupt.

Mogelijke oorzaak: De fles heeft een plastic kurk die zichzelf niet opnieuw afdicht.
Oplossing: Gebruik het systeem alleen op wijnflessen met een natuurlijke kurk.

Mogelijke oorzaak: Het systeem bleef te lang in de kurk.
Oplossing: Verwijder het Coravin-systeem onmiddellijk na het uitschenken.

Mogelijke oorzaak: De wijn die in de naald is achtergebleven drupt soms op de bovenkant van de kurk.
Oplossing: Dit is normaal, zelfs als de kurk opnieuw is afgedicht. Veeg de bovenkant van de kurk schoon met een stukje papier of doek.

Mogelijke oorzaak: De kurk kan koud, oud of droog zijn en kan zichzelf mogelijk lastig opnieuw afdichten.
Oplossing: Geef de kurk extra tijd om zichzelf opnieuw af te dichten.

Er bevinden zich deeltjes in de wijn.

Mogelijke oorzaak: Kurkdeeltjes of sediment in de wijn zijn door de naald gegaan.
Oplossing: Dit is normaal bij sommige wijnsoorten.

De Coravin Moments-app voor de iPhone kan geen systeem vinden via Bluetooth®.

Mogelijke oorzaak: Bluetooth is niet ingeschakeld op de iPhone.
Oplossing: Schakel Bluetooth in op de iPhone.

Mogelijke oorzaak: De Coravin Moments-app is niet gedownload op de iPhone.
Oplossing: Download de Coravin Moments-app op de iPhone vanuit de App Store.

Mogelijke oorzaak: Het systeem is te ver van de iPhone verwijderd.
Oplossing: Houd het systeem dichter bij de iPhone.

Mogelijke oorzaak: De batterij van het systeem is leeg.
Oplossing: Laad het systeem op.

Mogelijke oorzaak: Het systeem is verbonden met een andere iPhone.
Oplossing: Ontkoppel het systeem van de andere iPhone. Het systeem kan slechts met één apparaat tegelijkertijd gekoppeld zijn.

Het systeem reageert niet.

Mogelijke oorzaak: Het systeem staat in reismodus.
Oplossing: Druk één keer op de knop om de reismodus te sluiten.

Mogelijke oorzaak: De batterij is leeg.
Oplossing: Laad het systeem op.