Coravin Copyright Dispute Policy

In overeenstemming met de DMCA, hebben we het onderstaande beleid aangenomen omtrent auteursrechtinbreuk.

We behouden ons het recht voor om (1) de toegang te blokkeren tot of materiaal te verwijderen waarvan wij in goed vertrouwen van mening zijn dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal betreft dat op onwettige wijze is gekopieerd en verspreid door onze adverteerders, partners, contentaanbieders, leden of gebruikers en (2) onze diensten aan herhaaldelijk overtreders te weigeren of te staken.

Vergeet niet dat uw gebruik van de diensten van Coravin te allen tijde onderhevig is aan de Gebruiksvoorwaarden, waarin dit Geschillenbeleid auteursrecht van Coravin onderdeel is. Eventuele termen die wij in dit Beleid gebruiken zonder deze te definiëren, hebben de betekenis zoals aangegeven in de Gebruiksvoorwaarden.

Kies een onderwerp

  • Geschillenbeleid auteursrecht Coravin

Terug naar boven

Geschillenbeleid auteursrecht Coravin

In overeenstemming met de DMCA, hebben we het onderstaande beleid aangenomen omtrent auteursrechtinbreuk. We behouden ons het recht voor om (1) de toegang te blokkeren tot of materiaal te verwijderen waarvan wij in goed vertrouwen van mening zijn dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal betreft dat op onwettige wijze is gekopieerd en verspreid door onze adverteerders, partners, contentaanbieders, leden of gebruikers en (2) onze diensten aan herhaaldelijk overtreders te weigeren of te staken.

Vergeet niet dat uw gebruik van de diensten van Coravin te allen tijde onderhevig is aan de Gebruiksvoorwaarden, waarin dit Geschillenbeleid auteursrecht van Coravin onderdeel is. Eventuele termen die wij in dit Beleid gebruiken zonder deze te definiëren, hebben de betekenis zoals aangegeven in de Gebruiksvoorwaarden.

1. Procedure voor het melden van auteursrechtinbreuken

Als u van mening bent dat materiaal of content die op of via de Diensten aanwezig is inbreuk maakt op uw auteursrecht (of het auteursrecht van iemand namens wie u handelt), stuur dan een melding van de auteursrechtinbreuk met de volgende informatie naar de Aangewezen Agent van Coravin om een Melding van Vermeende Inbreuk te doen (onze “Aangewezen Agent," waarvan de contactgegevens hieronder staan):

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht waarvan vermoed wordt dat er inbreuk op wordt gemaakt;

Identificatie van de werken of materialen waarop inbreuk gemaakt wordt;

Identificatie van het materiaal waarvan vermoed wordt dat het inbreuk maakt, met inbegrip van informatie met betrekking tot de locatie van de materialen die inbreuk maken en die de auteursrechteigenaar wil laten verwijderen, met voldoende informatie zodat Coravin het bestaan ervan kan vinden en verifiëren;

Contactgegevens van de melder, met inbegrip van het adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;

Een verklaring dat de melder in goed vertrouwen van mening is dat het materiaal, dat in (1)(c) is geïdentificeerd, niet is toegestaan door de auteursrechteigenaar, haar agent of de wet; en

Een verklaring, op straffe van meineed, dat de verschafte informatie kloppend is en dat de meldende partij toestemming heeft om de klacht in te dienen namens de auteursrechteigenaar.

2. Zodra een juiste melding van inbreuk te goeder trouw is ontvangen door de Aangewezen Agent

Na ontvangst van een juiste melding van auteursrechtinbreuk behouden wij ons het recht voor om:

a. het inbreukmakende materiaal te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken;

b. de contentprovider die beschuldigd wordt van inbreuk en die wij hebben verwijderd of de toegang van diegene tot het desbetreffende materiaal hebben beperkt, in te lichten; en

c. de toegang van een dergelijke contentprovider tot de Diensten te beëindigen als hij of zij een herhaaldelijk overtreder is.

3. Procedure voor het sturen van een tegenbericht naar de Aangewezen Agent

Indien de contentprovider van mening is dat het verwijderde materiaal (of het materiaal waar de toegang toe beperkt is) geen inbreuk maakt, of als de contentprovider van mening is dat hij het recht heeft om dergelijk materiaal van de auteursrechteigenaar te plaatsen en gebruiken, kan de agent van de auteursrechteigenaar of, overeenkomstig de wet, de contentprovider, ons een tegenbericht met de volgende informatie sturen naar de Aangewezen Agent:

a. Een fysieke of elektronische handtekening van de contentprovider;

b. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waarop het materiaal verscheem voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld;

c. Een verklaring dat de contentprovider in goed vertrouwen van mening is dat het materiaal was verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal; en

d. De naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, het e-mailadres van de contentprovider, evenals een verklaring dat een dergelijke persoon of entiteit de jurisdictie van het Federale Gerechtshof volgt voor het wettelijke district waarbinnen het adres van de contentprovider zich bevindt, of, indien het adres van de contentprovider zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van een eventueel rechtsgebied waarin Coravin zich bevindt, en dat een dergelijke persoon of entiteit de diensten accepteert van de persoon die melding van de vermeende inbreuk heeft gedaan.

Indien een tegenbericht wordt ontvangen door de Aangewezen Agent, is het Coravin toegestaan om naar eigen goeddunken een kopie van het tegenbericht naar de originele, klagende partij te sturen, waarin wordt aangegeven dat het Bedrijf het verwijderde materiaal mag vervangen of het uit mag schakelen binnen 10 werkdagen. Tenzij de auteursrechteigenaar een rechtszaak start tegen de contentprovider en diegene beschuldigt van inbreuk, mag het verwijderde materiaal worden vervangen of mag de toegang ertoe worden hersteld binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van het tegenbericht. Dit naar goeddunken van Coravin.

Neem via het volgende adres contact op met de Aangewezen Agent van Coravin:

Tel.
+31 20 820 3848
Maandag tot vrijdag, van 09.00 uur tot 19.00 uur EST

E-mailadres
csr_eu@coravin.com

Adres
34 Crosby Dr
Suite 101
Bedford, MA 01730