PRIVACY


LAST UPDATED: 11 FEBRUARY 2014

Hartelijk dank voor uw bezoek aan www.coravin.com (de “Website”). Coravin, Inc. (“Coravin”) hecht waarde aan het vertrouwen dat u in de website stelt. Ons privacybeleid is opgesteld om er zeker van te zijn dat u begrijpt welke informatie we over u verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken of verstrekken en hoe we deze informatie beschermen als u onze Website bezoekt. Neem als u vragen heeft of hierover meer informatie wilt contact met ons op via het volgende adres: info@coravin.com. Coravin kan dit beleid zo nu en dan bijwerken. Kijk regelmatig op deze pagina om ons privacybeleid te bekijken.

Bescherming van uw gegevens

Coravin maakt gebruik van procedures en praktijken die bedoeld zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw informatie te beschermen. Wij werken volgens algemeen aanvaarde veiligheidsnormen om onze systemen te beschermen, om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens op de juiste wijze worden gebruikt. Geen enkele commerciële methode voor het overdragen van gegevens via internet of het elektronisch bewaren van gegevens is echter 100% veilig. We kunnen niet garanderen dat deze informatie 100% veilig is wanneer deze wordt overgedragen of in onze systemen wordt bewaard. We beperken de toegang tot informatie over onze klanten tot onze medewerkers en onze erkende dienstverleners die hun Coravin-activiteiten moeten kunnen uitvoeren. Daarnaast trainen we onze medewerkers in het beschermen van klantgegevens en preventie van ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik. We eisen van erkende dienstverleners die de informatie nodig hebben om hun activiteiten te kunnen uitvoeren ook dat ze beschermende maatregelen treffen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

Verzamelde informatie

Coravin verzamelt informatie over gebruikers die nodig is om diensten te verbeteren en om zijn activiteiten te beheren. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzamelen we informatie over u. Welke specifieke informatie we verzamelen is afhankelijk van de diensten die we moeten leveren.

Als u producten koopt via de Website, vragen we u vrijwillig bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (waarmee we u kunnen identificeren), zoals uw naam, postadres en e-mailadres. Als u zich aanmeldt voor onze e-maildistributielijst vragen we u ook vrijwillig persoonlijke informatie aan ons te verstrekken waarmee we u kunnen identificeren (uw naam en e-mailadres) en of u ons informatie wilt verstrekken over uw voorkeuren (uw interesses, voorkeuren en aankoopgedrag).

COOKIES

Als u onze Website bezoekt, kunnen we ook informatie verzamelen waarmee we u niet kunnen identificeren. Door het gebruik van ‘cookies’ op computers verzamelen we gegevens, zoals uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en specifieke webpagina’s van Coravin die u opent. De cookies die we plaatsen bevatten geen enkele persoonlijke informatie waarmee u geïdentificeerd kan worden (zoals uw naam en e-mailadres) of gevoelige informatie (zoals uw creditcardnummer). Deze gegevens worden automatische verzameld en worden algemeen gebruikt om ons te helpen trends te signaleren om onze website en uw Coravin-ervaring te verbeteren.

De meeste browsers staan het gebruik van cookies standaard toe. Dit maakt uw online paginabezoek mogelijk en sneller. U kunt uw computer echter zelf zo instellen dat u elke keer wanneer er een cookie wordt geplaatst een melding ontvangt, of u kunt het gebruikt van cookies uitschakelen. Om cookies uit te schakelen, gaat u naar browserinstellingen (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome of Apple Safari). Elke browser is anders, dus raadpleeg het helpmenu van uw browser voor de procedure om cookie-instellingen aan te passen. U bent niet verplicht het gebruik van cookies toe te staan om onze website te bezoeken. Zonder cookies kunt u echter geen aankopen doen of orders plaatsen via de Website. Bel Coravin op het volgende nummer als u cookies wilt uitschakelen en toch een order wilt plaatsen: 020 820 3848.

Coravin kan ook overeenkomsten afsluiten met externe adverteerders die IP-adressen en overige informatie verzamelen door het gebruik van cookies en web beacons op de website en via de website verzonden e-mails. We verzamelen deze informatie op de bezochte pagina’s van de website en via de transacties. Dit proces helpt ons ook om marketingprogramma’s te beheren en de effectiviteit van onze marketingactiviteiten in kaart te brengen.

Delen van informatie

Coravin zal op geen enkele wijze de gegevens van zijn klanten verhuren of verkopen aan of op andere wijze delen met externe bedrijven. We kunnen uw klantinformatie delen met betrouwbare dienstverleners die toegang tot deze informatie nodig hebben om operationele of andere ondersteunende diensten te kunnen verlenen. Deze dienstverleners moeten zich houden aan ons beleid inzake naleving en bescherming van gegevens. Daarnaast kunnen we informatie beschikbaar stellen aan toezichthouders en autoriteiten overeenkomstig de wetgeving of indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat dit wettelijk verplicht is.

Uw creditcardnummer

Als u producten koopt via de Website vragen we u bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (waarmee we u kunnen identificeren), zoals uw naam, postadres en e-mailadres. Al deze informatie wordt bewaard. Overige informatie, zoals uw factuuradres en uw creditcard, wordt aan Authorize.net of andere externe elektronische betaalsystemen verstrekt om aan de PCI-norm te voldoen. De overdracht van uw creditcardgegevens vindt bovendien altijd versleuteld plaats met het standaard SSL-versleutelingsprotocol. Coravin bewaart geen creditcardinformatie op zijn servers. Wij ontvangen alleen een validatiecode via internet om verder te kunnen met de transactie. Hoewel geen enkel computersysteem 100% veilig is, zijn wij ervan overtuigd dat de door ons getroffen maatregelen de kans op beveiligingsproblemen beperken tot een niveau dat aanvaardbaar is voor de gegevens in kwestie.

Privacy en links van derden

Dit Privacybeleid geldt enkel en alleen voor informatie die via onze Website is verzameld. Om nog interessantere inhoud te kunnen laten zien, kunnen we op onze website links naar derden plaatsen. Het privacybeleid van de websites waarnaar deze links verwijzen, is anders dan en staat los van ons privacybeleid. Derhalve zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en activiteiten van deze websites. Desalniettemin proberen wij de integriteit van onze website te beschermen en staan wij open voor opmerkingen over deze websites (ook om een dode link te melden).

Verbintenis om de privacy van kinderen te respecteren

Omwille van de privacy van kinderen en naleving van wetgeving om de privacy van kinderen op internet te beschermen (COPPA) verzamelen we niet bewust persoonlijke informatie over kinderen jonger dan dertien. De website is gericht op een breed publiek van liefhebbers en drinkers van wijn en derhalve niet op kinderen.

Bovendien verkopen of verzenden we geen via deze Website bestelde artikelen rechtstreeks naar personen van wie ons bekend is dat ze onder de 18 zijn en verzamelen we ook geen persoonlijke informatie van personen van wie ons bekend is dat ze onder de 18 zijn. Bezoek de website als u onder de 18 bent met toestemming van een ouder of voogd en verstrek geen informatie over uzelf.

Verantwoordelijkheden van de klant

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bewaar ze op een veilige plaats en deel ze met niemand. Vergeet nooit uit te loggen na een sessie om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot uw accountinformatie.

Instemming met de verwerking van informatie in de Verenigde Staten

Door onze website te gebruiken en/of door uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken stemt u, ongeacht uw land van herkomst of het land/de staat of provincie waar u woont, in met dit Privacybeleid en geeft u aan dit te begrijpen en geeft u toestemming voor het overdragen en verwerken van persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten en/of in een rechtsgebied van onze keuze.

Afmelden voor nieuwsbrieven of distributielijsten voor reclame van Coravin

Op grond van de Californische wet “Shine The Light” hebben inwoners van Californië die persoonlijke gegevens verstrekken om producten of diensten voor persoonlijk gebruik, gezin of huishouden te verkrijgen het recht eenmaal per kalenderjaar informatie te vragen en te krijgen over de openbaarmaking van hun persoonlijke informatie aan derden voor direct-marketingdoeleinden. Indien van toepassing omvat deze informatie een lijst met categorieën van persoonlijke informatie die gedeeld is en de namen en adressen van alle derden met wie de informatie het voorgaande kalenderjaar is gedeeld (voor verzoeken die in 2014 worden gedaan, wordt bijvoorbeeld informatie verstrekt over de in 2013 gedeelde informatie). Om deze informatie bij Coravin op te vragen, kunt u een e-mail sturen naar info@coravin.com met als onderwerp in de onderwerpregel en de berichttekst “Request for California Privacy Information”. We zullen de gevraagde informatie per e-mail verstrekken. Niet alle vormen van het delen van informatie vallen onder de bepalingen van de wet “Shine the Light”; alleen deelactiviteiten die onder deze wet vallen worden in ons antwoord genoemd.

De website voldoet niet aan de eisen van “Do not track”.

Contactgegevens Coravin

Coravin, Inc
154 Middlesex Turnpike
Suite A
Burlington, MA 01803
855-692-6728
info@coravin.com

Recht van overdracht

Ongeacht het in dit Privacybeleid bepaalde, behoudt Coravin zich het recht voor om uw persoonlijke informatie bekend te maken aan derden naar aanleiding van een voorgenomen of daadwerkelijke aankoop, verkoop, fusie, of enige andere vorm van overname of financiering van (een onderdeel van) Coravin.

Wijzigingen

We infomeren u over wijzigingen in ons Privacybeleid door het herziene Privacybeleid op onze website te plaatsen met vermelding van de datum van herziening. Door onze Website na het plaatsen van dergelijke wijzigingen te blijven gebruiken, stemt u in met het herziene Privacybeleid.

ALGEMENE VOORWAARDEN

TERMS OF WEBSITE USE

In deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) leest u de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website www.coravin.co.uk (onze website), als gast of als geregistreerd gebruiker. Onder het gebruik van onze website vallen ook het betreden van, browsen op of registreren op onze website. Lees deze voorwaarden zorgvuldig vóór u onze website gaat gebruiken, omdat deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. We raden u aan deze voorwaarden uit te printen om ze in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en zich hieraan zult houden. [U moet uw instemming met de voorwaarden bevestigen vóór u zich kunt registreren om producten via onze website te kopen.] Als u niet instemt met onze gebruiksvoorwaarden, moet u onze website niet gebruiken en u niet bij ons registreren.

OTHER APPLICABLE TERMS

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:
Ons privacybeleid omvat de voorwaarden die we hanteren bij het verwerken van persoonlijke gegevens die we van uw verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door onze website te gebruiken en u bij ons te registreren, stemt u in met deze manier van verwerken en bevestigt u dat alle gegevens die u ons verstrekt juist zijn.

Ons cookiebeleid omvat informatie over de cookies op onze website. Als u goederen koopt via onze website zijn onze leveringsvoorwaarden [invoegen als link naar website leveringsvoorwaarden] van toepassing op de aankopen.

Informatie over ons

wwww.coravin.co.uk is een website die wordt beheerd door Coravin Europe B.V (wij). We zijn geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer 61021407 en zijn gevestigd te Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam. Ons btw-nummer is NL854169222B01. Onze [GM en VP] is Maarten Dekker].
Onze webhost is Amazon Web Services.
We zijn een besloten vennootschap.

Verandering van deze voorwaarden:
We kunnen deze voorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen.
Controleer deze pagina regelmatig om kennis te nemen van veranderingen die we doorvoeren, omdat deze bindend voor u zijn.

Veranderingen van onze website

We kunnen onze website van tijd tot tijd aanpassen en kunnen op elk moment de content veranderen. Houd er rekening mee dat alle content op onze website achterhaald kan zijn, omdat we niet verplicht zijn deze te updaten.
We garanderen niet dat onze website of de content op onze website vrij van fouten of omissies is.

Accessing our site
Onze website is vrij toegankelijk.
We garanderen niet dat onze website of de content op onze website altijd beschikbaar is of niet onderbroken wordt. Toegang tot onze website wordt op tijdelijke basis verleend. We kunnen onze gehele website of een deel daarvan zonder kennisgeving opschorten, terugtrekken, verwijderen of veranderen. We zijn niet aansprakelijk als onze website op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle benodigde maatregelen om toegang tot onze website te verkrijgen.

U bent er tevens verantwoordelijk voor dat iedereen die via uw internetverbinding toegang krijgt tot onze website op de hoogte is van deze gebruiksvoorwaarden en overige geldende voorwaarden en zich hieraan houdt.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en het hierop gepubliceerde materiaal. Dit materiaal wordt beschermd door de Wet op het Auteursrecht en internationale verdragen. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.
U mag één kopie maken en mag gedeeltes van pagina’s van onze website downloaden voor eigen gebruik en u mag anderen binnen uw organisatie wijzen op de content op onze website.
U mag de gedrukte of digitale kopieën van afgedrukt of gedownload materiaal niet wijzigen en u mag illustraties, foto’s, video- of audiobestanden of afbeeldingen niet gebruiken zonder de begeleidende tekst.
U mag niets van de content van onze website voor commerciële doeleinden gebruiken, zonder dat u hiervoor toestemming heeft verkregen van ons of onze licentieverleners.

Indien u materialen van onze website print, downloadt of kopieert in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw toegang tot onze website onmiddellijk vervallen en moet u, naar keuze van Coravin, alle kopieën van materialen die u heeft gemaakt teruggeven of vernietigen.

Geen beroep op informatie

De content op onze website is uitsluitend algemeen informatief bedoeld. Deze is niet bedoeld als advies waarop u een beroep kunt doen. Vóór u al dan niet actie onderneemt op basis van de content op onze website moet u professioneel of specialistisch advies inwinnen.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of onze aansprakelijkheid voor frauduleus bedrog of onjuiste voorstellingen, of enige andere aansprakelijkheid die volgens Nederlandse recht niet kan worden beperkt of uitgesloten, of sluit deze uit.
We sluiten alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze website of content op onze website, expliciet of impliciet, anders dan deze gebruiksvoorwaarden uit en alle garanties die wettelijk niet kunnen worden uitgesloten.
We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van de gebruiker, hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins, ook als dit kon worden voorzien, voortvloeiend uit of in verband met:
gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, onze website; of
gebruik van of beroep op content op onze website.
Houd er als u een zakelijk gebruiker bent in het bijzonder rekening mee dat we niet aansprakelijk zijn voor:
winstderving, verlies van verkopen, zakelijke verliezen of omzetverlies;
bedrijfsonderbreking;
verlies van zakelijke mogelijkheden, goodwill of reputatie; of
indirecte of gevolgschade.
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, een verspreide ‘denial of service-aanval’ of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, data of enig ander materiaal dat uw eigendom is door uw gebruik van onze website of doordat u content van onze website of een hieraan gelinkte website heeft gedownload.
We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de content van websites die aan onze website gelinkt zijn. Dergelijke links mogen niet geïnterpreteerd worden als aanvaarding van deze gelinkte websites door ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade voorvloeiend uit uw gebruik van deze websites.
Er gelden verschillende aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen voor aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van goederen door ons aan u. Deze worden vermeld in onze Leveringsvoorwaarden [invoegen als link naar website leveringsvoorwaarden]. Voor alle duidelijkheid: de beperking van onze aansprakelijkheid en de geen-beroepbepalingen in deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van invloed op onze verantwoordelijkheden of op enige aansprakelijkheid die wij jegens u hebben onder de leveringsvoorwaarden (waaronder met betrekking tot geschiktheid van producten voor het beoogde doel).

Verboden gebruiksdoeleinden

U mag onze website uitsluitend voor legale doeleinden gebruiken. U mag onze website niet gebruiken:
Op een manier die in strijd is met geldende lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
Op onrechtmatige of frauduleuze wijze.
Met de bedoeling minderjarigen schade te berokkenen of proberen te berokkenen.
Voor het doelbewust verzenden van gegevens, het versturen van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere programma’s of gelijksoortige computercodes bevatten die de werking van computersoftware of -hardware kunnen schaden.
U komt tevens overeen niet ongeoorloofd te betreden, bewerken, beschadigen of verstoren:
• delen van onze website;
• apparatuur of netwerken waarop onze website is opgeslagen;
• software die wordt gebruikt voor het beheer van onze website; of
• apparatuur of netwerken of software van ons of derden.

Virussen

We garanderen niet dat onze website veilig is of vrij is van bugs en virussen.
U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze website. U moet uw eigen anti-virussoftware gebruiken.
U mag geen misbruik van onze website maken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken te plaatsen. U mag zich geen ongeoorloofde toegang verschaffen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of andere servers, computers of databases die verbonden zijn met onze website. U mag onze website niet aanvallen door middel van een denial-of-service attack of een verspreide denial-of service attack. Als u deze bepaling overtreedt, begaat u een overtreding onder de Computer Misuse Act 1990 en/of gelijkwaardige wetgeving in uw eigen land. Dergelijke overtredingen melden wij bij de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we werken met deze autoriteiten samen door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding eindigt uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk.

Linken naar onze website

U mag linken naar onze website op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier die onze reputatie niet schaadt of hier misbruik van maakt.
U mag geen link plaatsen op een wijze die verbondenheid met of goedkeuring of steun van Coravin suggereert waar deze niet bestaat.
U mag geen link naar onze website plaatsen op websites die niet van u zijn.
Onze website mag niet worden geïntegreerd op andere websites en u mag ook niet linken naar andere delen van onze website dan de homepage.
We behouden ons het recht voor de permissie om te linken zonder kennisgeving in te trekken.
Als u content van onze website wilt gebruiken op een andere manier dan hierboven omschreven, neem dan contact op via [e-mailadres invoegen].
Links naar websites en bronnen van derden op onze website:
Als onze website links naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend aangeboden ter informatie.
Wij hebben geen invloed op de content van deze websites of bronnen.

Toepasselijk recht

Als u consument bent, wijzen wij u erop dat deze gebruiksvoorwaarden, en het onderwerp en de totstandkoming hiervan worden beheerst door Nederlandse recht.
Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden en het onderwerp en de totstandkoming hiervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door Nederlandse recht.U en wij komen overeen dat de rechtbanken van Nederlands exclusieve bevoegdheid hebben.

Handelsmerken

‘Coravin’ en het beeldmerk op het and Coravin-apparaat zijn ingeschreven Gemeenschapsmerken van Coravin B.V., met respectievelijk inschrijvingsnummer 011363496 en 012252482.

Contact

Stuur als u contact met ons wilt opnemen een e-mail naar CSR_EU@coravin.com
Bedankt voor uw bezoek aan onze website.